17. 10. 2019  16:06 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Belica, PhD.
Identifikačné číslo: 2795
Univerzitný e-mail: eugen.belica [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Formovacie zmesi na báze sadra-anhydrid
Autor: Ing. Eugen Belica, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Murgaš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Formovacie zmesi na báze sadra-anhydrid
Abstrakt:Pri hľadaní výplňovej zložky či ostriva do sadrového spojivového systému sa veľmi dobre osvedčil materiál použitých foriem po vhodnej mechanickej úprave. Pri metóde vytaviteľného voskového modelu je nevyhnutné vypaľovanie foriem pri teplote nad 400°C, kedy z bezvodého CaSO4 vzniká vo vode nerozpustný anhydrid II (Beta- CaSO4), ktorý je hlavnou zložkou pomaly tuhnúcich typov sadry. Pri vývoji zmesi sa postupne zvyšoval podiel anhydridu až na úroveň úplnej regenerovateľnosti sadrovej zmesi. V práci sa zisťovala závislosť tvrdosti a pevnosti zmesi v strihu od času vytvrdzovania zmesi 1 dielu sadry s 20 dielmi anhydridu a samotného anhydridu, kedy formovacia zmes pozostávala iba z mechanicky upraveného materiálu použitých foriem a vody. Jednotlivé zmesi sa líšili množstvom pridanej vody a to 0,6 l, 0,7 l a 0,8 l na 1 kg suchého substrátu. Výsledky ukázali, že i samotný anhydrid stuhne podobne ako hemihydrátové sadry, ale podstatne pomalšie. Formovacie zmesi boli vyvíjané pre umelecké zlievarenstvo s aplikovaním vytaviteľného voskového modelu, kde podstatne dlhší čas vytvrdzovania nie je prekážkou, ale naopak istou výhodou. Zmesi sú mimoriadne odolné voči tvorbe prasklín pri sušení a vypaľovaní foriem.
Kľúčové slová:sadrové spojivo, vytaviteľný voskový model, anhydrid, anhydrid, regenerovateľnosť, hymihidráty sadry

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene