28. 1. 2020  4:26 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Gogola, PhD.
Identifikační číslo: 27985
Univerzitní e-mail: peter.gogola [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav materiálov (MTF)
 
Externí spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza žiarového povlaku na oceľovom substráte po deformácii za studena
Autor: Ing. Michal Púchly
Pracoviště: Ústav materiálov (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Gogola, PhD.
Oponent:doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza žiarového povlaku na oceľovom substráte po deformácii za studena
Abstrakt:PÚCHLY, Michal: Analýza žiarového povlaku na oceľovom substráte po deformácii za studena. [Diplomová práca] ̶ Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov. Školiteľ: Ing. Peter Gogola, PhD. ̶ Trnava: MTF STU, 2018. 62 s. Cieľom diplomovej práce bolo sledovať a analyzovať správanie sa žiarového povlaku Zn-Al-Mg na oceľovom substráte (drôte). Žiarovo povlakovaný drôt bol vo výrobe deformovaný za studena postupným ťahaním cez sériu prievlakov. Takto sa obdržala séria vzoriek, ktoré sa ohýbali, aby sa sledovala húževnatosť povlaku po jednotlivých krokoch ťahania. V teoretickej časti diplomovej práce je charakterizovaný prehľad technológií žiarového zinkovania a žiarové povlaky na báze Zn, ako aj vplyv rôznych legujúcich prvkov žiarového kúpeľa. Experimentálna časť sa zaoberá základnými informáciami o vzorkách, o spôsobe ich výroby, metalografickej príprave a o experimentálnych, ktoré boli použité na analýzu vzoriek. V poslednej kapitole sú vyhodnocované výsledky z jednotlivých experimentálnych techník. Zistilo sa, že deformácia za studena má celkovo pozitívny vplyv na žiarový povlak Zn-Al-Mg.
Klíčová slova:žiarový povlak, Zn-Al-Mg, zinok, deformácia, ohyb, ťahanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně