27. 1. 2020  16:30 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Gogola, PhD.
Identifikační číslo: 27985
Univerzitní e-mail: peter.gogola [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav materiálov (MTF)
 
Externí spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Prehľad technológie izostatického lisovania za tepla
Autor: Ing. Ladislav Takáč
Pracoviště: Ústav materiálov (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Gogola, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prehľad technológie izostatického lisovania za tepla
Abstrakt:Práca sa zaoberá technológiou izostatického lisovania za tepla. Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť stručný prehľad technológie izostatického lisovania za tepla. Skladá sa zo štyroch kapitol. Prvá kapitola nás oboznámi s práškovou metalurgiou. Druhá kapitola sa zaoberá s izostatickým lisovaním za tepla a za studena. Tretia a štvrtá kapitola popisuje výsledky analýzy kompaktov vyrobených z prášku ocele K 390. Vzorky boli podrobené metalografickej analýze ako aj meraniu tvrdosti.
Klíčová slova:izostatické lisovanie za tepla, izostatické lisovanie za studena, prášková metalurgia, spekanie, mikrotvrdosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně