7. 4. 2020  12:58 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Gogola, PhD.
Identifikačné číslo: 27985
Univerzitný e-mail: peter.gogola [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav materiálov (MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza súčiastky poškodenej počas izostatického lisovania za tepla
Autor: Ing. Peter Borko
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Gogola, PhD.
Oponent:Ing. Mária Štefániková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza súčiastky poškodenej počas izostatického lisovania za tepla
Abstrakt:V prvom bode tejto práce sú opísané základy práškovej metalurgie, keďže prášková metalurgia úzko súvisí z izostatickým lisovaním za tepla. Ďalej sú zahrnuté postupy výroby a získavania práškov z rôznych materiálov, taktiež ich vlastnosti a použitie. V druhom bode je charakterizované samotné izostatické lisovanie za tepla spolu s možnosťami, oblasťou použitia, výhodami, zariadeniami pre izostatické lisovanie, ako aj tvorba štruktúry počas izostatického lisovania za tepla. V treťom bode je analyzovaná samotná molybdénová súčiastka. Makroskopická a mikroskopická analýza poškodenej súčiastky ďalej meranie hustoty a mikrotvrdosti. Rovnako aj výsledky pre dobrú súčiastku sú zhodnotené. V štvrtom bode sú zhodnotené dosiahnuté výsledky, ktoré vykazovali vzorky molybdénu bezprostredne po spracovaní v izostatickom lise.
Kľúčové slová:lisovanie, izostatické lisovanie za tepla, molybdén, prášková metalurgia, evakuačná trubka, mikroskopická analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene