27. 5. 2020  5:56 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Identifikačné číslo: 2799
Univerzitný e-mail: jozef.janovec [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     
     
Orgány     Vedené práce     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Adamčíková, PhD.
Štúdium zmáčania keramiky bezolovnatými spájkami
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marek Adamech
Study of phase transitions in both aluminium- and zinc-base complex metallic alloys
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marek Adamech
Study of thermodynamic equilibria in zinc-base complex metallic alloys
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Katarína Bártová, PhD.
Vplyv expozičných podmienok na stabilitu fáz a koróznu odolnosť legovaných ocelí
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Borsuk
Characterization of secondary phase precipitation in 17Cr-10Mn-3Mo-0.5N austenitic steel
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Cvik
Hodnotenie stupňa deformácie pri objemovom tvárnení ocele
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
Investigation of structure and phase equilibria in aluminium-base complex metallic alloys
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Phase-constitutional, thermodynamic and electrochemical studies of Al-base complex metallic alloys
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Study of thermodynamic equilibria in aluminium-base complex metallic alloys
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Frtús
Tepelné spracovanie zvarových spojov modifikovanej CrMo ocele typu P23
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Szabolcs Gaál
Analýza rýchlo stuhnutých častíc z rýchloreznej ocele HS6-5-2
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Ľubomír Gabriš
Nanomodifikácia štruktúrne komplexných kovových substrátov pomocou iónového zväzku
jún 2022
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Peter Gogola, PhD.
The use of hot isostatic pressing for the realisation of rotable metallic sputter targets
august 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Peter Gogola, PhD.
The use of hot isostatic pressing for the realisation of rotable metallic sputter targets
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Harnúšková, PhD.
Tepelné spracovanie pien z vytvrditeľných hliníkových zliatin
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Hlavandová
Krípové vlastnosti vybraných plynárenských rúr na báze PE materiálu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Kučera
Characterisation of secondary phase particles in M310 and M333 ISOPLAST steels
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Minaričová
Štúdium technologickej textúry keramických výliskov netradičnými metódami
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jozef Mišík, PhD.
Characterization of fine structure of superconducting layers in high temperature superconducting tapes
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jozef Mišík, PhD.
Characterization of fine structure of superconducting layers in high temperature superconducting tapes
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Peter Nesnídal
Mikroštruktúrna analýza nástrojovej ocele vyrobenej technológiou práškovej metalurgie
jún 2006
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Pašák, PhD.
Štúdium degradačných mechanizmov porušovania zvarových spojov žiarupevných ocelí
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Matej Pašák, PhD.
Štúdium kinetiky fázových transformácií vo vysokolegovaných zliatinových systémoch na báze železa
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Pašák, PhD.
Thermodynamic modelling of interdiffusion in Fe-Ni and Fe-Co bonds
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Sýkora
Characterisation of complex metallic alloys based on Al-Mn-Pd
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Štefániková, PhD.
Precipitation behaviour of 17Cr-10Mn-3Mo-0.5N steel
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Marián Vach
Study of influence of plastic deformation at various temperatures on changes of mechanical properties of weld joints of selected steels
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marián Vach
Study of influence of plastic deformation at various temperatures on changes of mechanical properties of weld joints of selected steels
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Zmeková
Výskum a vývoj žiarupevných ocelí novej generácie pre použitie pri ultrasuperktitických parametroch
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná