26. 5. 2020  16:15 Dušan
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Identifikačné číslo: 2799
Univerzitný e-mail: jozef.janovec [at] stuba.sk
 
Vedeckovýskumný pracovník - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

     Výučba     
Projekty
          
     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.05.201131.10.2014
2-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
04.05.2009
15.05.2009
3
J. Janovec-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
04.08.201103.08.2015
4 Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálovJ. Janovec
OP VaV
garant
01.05.2009
30.04.2011
5
OP VaV
garant
01.05.2009
30.04.2011
6J. Janovec
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2007
31.12.2009
7 Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitiaJ. Janovec
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
8
M. Urban
Euratom
spoluriešiteľ01.01.2010
31.12.2016
9
J. Janovec
-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ08.06.200912.06.2009
10 Komplexné štúdium tepelne aktivovaných transportných a transformačných procesov v progresívnych kovových zliatinách so špecifickými vlastnosťami
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.05.2011
31.10.2014
11J. Janovec
DAAD
zodpovedný riešiteľ
01.01.2009
31.12.2010
12 Materiálový dizajn nových kovových zliatin so štruktúrnou a prvkovou zložitosťouP. Priputen
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.202030.06.2024
13
P. PriputenVEGAspoluriešiteľ01.01.2018
31.12.2021
14
COST
zodpovedný riešiteľ05.08.2008
31.12.2008
15APVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.07.2016
30.06.2020
16J. Janovec
-- Iný medzinárodný --
zodpovedný riešiteľ
01.01.2007
31.12.2008
17 Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného exerimentu a výpočtovej termodynamiky.R. Čička
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
18
J. JanovecAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.07.2012
31.12.2015
19M. Pekarčíková
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201531.12.2018
20
OP VaV
riešiteľ01.03.2013
31.12.2015
21
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2012
22
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.201231.12.2014
23M. Skarba
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.201131.12.2014
24
 Výskum jemných štruktúr kovových materiálov pomocou TEMJ. JanovecBilaterálna spolupráca
zodpovedný riešiteľ
04.07.2008
31.12.2015
25
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2014
31.12.2017
26
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.201531.12.2018
27
VEGA
spoluriešiteľ01.01.200831.12.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne