Oct 20, 2020   11:04 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Identification number: 279
University e-mail: milos.cambal [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Bajcar
Návrh zdokonalenia firemnej kultúry spoločnosti TOMRA SORTING, s.r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Bajcar
Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
May 2017
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Baksová
Modely nákupného procesu organizácií
June 2007Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Janka Balážová
Marketingový mix v potravinárskom podniku a zisťovanie mienky spotrebiteľov o inovovaných výrobkoch
May 2007
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Baloghová
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Lucia Baňasová, PhD.
Identifikácia kľúčových manažérskych kompetencií ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov
September 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Baňasová, PhD.
Návrh zdokonalenia systému náboru zamestnancov vo vybranom podniku
May 2008
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alena Barnášová
Budovanie systému manažérstva kvality v podniku poskytujúcom služby
May 2007
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Barteková
Metódy analýzy riadenia projektov
May 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marta Belavá
Návrh kompetenčného modelu pre spoločnosť ZKW Slovakia, s.r.o.
May 2012
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Belková
Návrh opatrení na zefektívnenie hodnotenia, odmeňovania, rozmiestňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku K-SUPRA, s.r.o. Brezno
June 2007Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Beníčková
Improvement of employees motivation system in industrial enterprise
April 2019
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Beníčková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti AUDIA Plastics s.r.o.
May 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Beňová
Proposal to improve the corporate culture of Groupe PSA Slovakia
April 2020Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Berenda
Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku v podmienkach BSH Drives and Pumps, s.r.o. Michalovce
May 2007Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Betin
Výskum trhu a jeho využitie v podnikovej praxi spoločnosti SES Tlmače, a.s.
May 2007
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Binhacková
Riadenie ľudských zdrojov v systéme manažérstva kvality
June 2007
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Blašková
Návrh zdokonalenia systému zásobovania v podniku Lindner Mobilier, s.r.o. Madunice
May 2007
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Bojkovská
Návrh riešení pre zdokonalenie uplatňovania znalostného manažmentu v podniku I.D.C. Holding, a.s.
May 2009Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bojkovská
Návrh zdokonalenia firemnej kultúry v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., o.z. Figaro Trnava
June 2007
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Boledovič
Návrh na realizáciu manažérstva zdrojov v podniku Tatrachema, v.d. Trnava
May 2007
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Boledovičová
Návrh zdokonalenia systému motivácie v spoločnosti Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Bratislava
May 2007Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Boženíková
Význam komunikácie pri zlepšovaní procesov v systéme manažérstva kvality
June 2007
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Brezániová
Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov vo vybranom podniku
December 2007Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Brezinová
Corporate culture improve in an industrial enterprise
May 2019Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Brunovská
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti Protherm Production, s.r.o.
May 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Paula Bučková
Návrh spôsobu identifikácie kľúčových kompetencií manažérov priemyselných podnikov
June 2011
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bučková
Návrh zdokonalenia procesu stabilizácie zamestnancov vo vybranej spoločnosti
May 2008Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Budayová
Uplatnenie výrobného podniku Leoni Autokabel Slowakia, s.r.o. na zahraničnom trhu
June 2007
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Burda
Návrh zdokonalenia firemnej kultúry vo vybranej spoločnosti
May 2007
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Cedzová
Návrh opatrení na zefektívnenie získavania, výberu, rozmiestňovania a uvoľňovania zamestnancov v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
June 2007Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Císar
Návrh na zdokonalenie podnikovej kultúry v spoločnsoti A-STUDIO s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tímea Csicsayová
Metódy preverovania funkčnosti systému manažérstva kvality vo vybraných podnikoch v SR
June 2007
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Čapkovičová
Návrh racionalizácie personálneho rozvoja zamestnancov v spoločnosti Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice
May 2007
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Janka Černáková
Finančná analýza spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o. Banská Bystrica
May 2007Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Čurilová
Návrh zdokonalenia systému zásobovacej logistiky v oblasti nákupu vo firme Chirana Dental, s.r.o. Piešťany
May 2007
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Čúzyová
Nástroje a metódy marketingu nákupu
June 2007
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Deckárová
Návrh zdokonalenia využívania kompetenčného prístupu v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Demitrovičová
Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého hmotného majetku vo firme MikroChem, spol. s r.o. Pezinok
June 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Dobrovodská
Návrh kompetenčného modelu pre výrobného operátora v spoločnosti IKEA Industry, závod Trnava
May 2014
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Dobrovodská
Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov v podniku Škoda Slovakia, a.s.
May 2016
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Dobrovodský
Návrh metodiky plánovania osobnej kariéry zamestnancov v spoločnosti JAVYS, a.s.
May 2010
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marek Dobrovodský
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s.
June 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Doka
Improving the system of adapting employees in multicultural conditions
April 2019
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Dóková
Získavanie a výber zamestnancov
May 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Donoval
Návrh racionalizácie systému nákupu vybraných položiek v spoločnosti ZVT - PREVIS, a.s. Banská Bystrica
May 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Henrieta Dovičičová
Návrh zdokonalenia riadenia výkonnosti zamestnancov prostredníctvom využívania rôznych štýlov vedenia ľudí v spoločnosti IKEA Industry Majcichov
May 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Henrieta Dovičičová
Návrh zdokonalenia využívania kompetenčného prístupu v podmienkach priemyselného podniku
May 2016Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Drahňovský, PhD.
Návrh zdokonalenia implementácie a aplikácie TPM so zameraním na udržateľnosť výroby v priemyselných podnikoch v SR
April 2010
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Drozdová, PhD.
Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého majetku vo firme STSZ, a.s. Trnava
June 2007
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Dubeň
Návrh zdokonalenia vybraných logistických činností v podniku Campri, s.r.o. Ivanka pri Nitre
May 2007Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Duchoň
Návrh opatrení na zefektívnenie tvorby kalkulácií a tvorby cien v spoločnosti ZENTIVA, a.s. Hlohovec
June 2007
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Faturová
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vyhľadávania potenciálnych zamestnancov vo firme VOJUS, a.s.
June 2007
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Gabrišová
Návrh opatrení zefektívnenia systému získavania, výberu, rozmiestnenia, hodnotenia a uvoľňovania zamestnancov v podniku
December 2007
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Paulína Gábrišová
Návrh zdokonalenia vybraných personálnych činností vo firme RENSTAV, s.r.o. Abrahám
May 2007
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Gajarská
Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti VUJE, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Gálová
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v podmienkach spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa
May 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nadežda Gálová
Organizačná štruktúra systému kvality
June 2007
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Gazdaricová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o.
June 2010
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Gergelyová
Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov v podniku FM Slovenská, s.r.o., Sereď
May 2017
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Gergelyová
Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov v podniku PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
May 2016
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Gočálová
Návrh zdokonalenia firemnej kultúry v spoločnosti Chemolak, a.s. Smolenice
June 2007
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Gogová
Model finančného fungovania priemyselného podniku KOVOFINAL SK, a.s. Dubnica nad Váhom
May 2007
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Golis
Návrh opatrení pri implementácii moderných prístupov k riadeniu výrobného procesu
June 2007
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Viera Gonová
Návrh procesu personálneho auditu vybraných pracovných pozícií v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
May 2010
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Grajzová
The methodology proposal of interaction between Lean management and Industry 4.0 in industrial enterprises
May 2022
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Halada
Návrh metodiky tvorby tímovej organizácie v podmienkach priemyselných podnikov
August 2015
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Mária Haladová
Analysis of the impact of the new generation of employees on business performance
May 2022Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Haladová
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti K.I.T., spol. s r.o.
May 2016Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Haladová
The proposal to improve employees motivation in the context of various generations of employees at BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
April 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Vladimír Halás
Návrh na zefektívnenie technickej obsluhy výroby
June 2007Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Zuzana Hamarová
Komplexné manažérstvo kvality a modely jeho aplikácie
June 2007
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Hanšutová
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti Dr. Oetker, spol. s r.o., v.d. Boleráz
May 2016Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Harangozóová
Návrh zdokonalenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov vo vybranej spoločnosti
May 2007
Displaying the final thesis
75.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Harringer
Optimalizácia firemnej kultúry vzhľadom na riadiace procesy organizácie
September 2010
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Harvanová
Návrh racionalizačných opatrení na zlepšenie BOZP v a.s. Agrostav Senica
June 2007
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ignác Havran
Definovanie modelu trhu so špecifickou komoditou v ZSE, a.s.
December 2008
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Herchlová
Návrh marketingovej stratégie v Pekáreň Častá
May 2007
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Heteňáková
Vypracovanie opatrení potrebných na porovnanie a vyhodnotenie ponúk jednotlivých leasingových spoločností pri obstaraní majetku a výber najvýhodnejšej ponuky v spoločnosti Tatrachema, v.d. Trnava
June 2007
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Hladejová
Proposal for improvement of motivation and engagement of different generations of employees in Bekaert Slovakia, s.r.o.
April 2020
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Hlinková
Návrh zdokonalenia vybraných personálnych činností vo firme Vetter Slovakia, s.r.o. Trnava
May 2007
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): doc. Ing. Katarína Hoghová, PhD.
Návrh metodiky komplexnej analýzy súčasného stavu firemnej kultúry v priemyselných podnikoch
April 2009
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Hollý
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti Protherm Production, s.r.o.
May 2009
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Horečná
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva vo firme Seges, s.r.o. Bratislava
May 2007
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Hriník
Návrh formy obstarania dlhodobého hmotného majetku vo firme NAD-RESS Senica, a.s.
May 2007Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Hrivňáková
Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
June 2009Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Hudcovská
Návrh opatrení na zefektívnenie získavania, príjmu, výberu, odmeňovania a prepúšťania zamestnancov v podniku Old Herold, s.r.o. Trenčín
June 2007
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hujsiová
Zabezpečovanie kvality vo výskume a vývoji
June 2007
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Laura Hutirová
Improvement of employees motivation system in industrial enterprise
May 2019
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Laura Hutirová
Proposal to improve the system of employee motivation in an industrial company
May 2020Displaying the final thesis
91.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Dipl.-Ing. Martin Hypky, MBA
Stratégia operačného manažmentu v multikultúrnej medzinárodnej spoločnosti
May 2020
Displaying the final thesis
92.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. Martin Hypky, MBA
Stratégia operačného manažmentu v multikultúrnej medzinárodnej spoločnosti
March 2021Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Chabreček
Návrh zdokonalenia firemnej kultúry spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
May 2010
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriana Chrapčiaková
Návrh opatrení na zefektívnenie hodnotenia a rozmiestňovania zamestnancov v Železiarňach Podbrezová, a.s.
June 2007Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Iľašová
Návrh systému marketingovej prezentácie v podniku PRE-OS, s.r.o. Prešov
May 2007
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Linda Indrišková
Proposal to improve the employee motivation system at company JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
May 2018Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Ivanovič
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia vybranej spoločnosti
June 2008Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Silvia Jakubiecová
Návrh zdokonalenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Slovnaft, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Janák, PhD.
Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej komunikácie v Železiarne Podbrezová, a.s.
June 2007
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Janíčková
Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry spoločnosti Arnold Izolácie, k.s.
June 2012
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Jankovičová
Organizačná štruktúra systému kvality
June 2007
Displaying the final thesis
102.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Silvia Jurdáková
Proposal to improve employees performance management system in the company Delta Electronics, s.r.o.
April 2018
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Kabátová
Návrh zlepšenia riadenia výkonnosti v spoločnosti Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o.
May 2016
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kaderičová
Návrh opatrení na zefektívnenie súčasného stavu hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania pracovníkov v spoločnosti Dúbravanka R.F.T., a.s. Kráľová pri Senci
June 2007Displaying the final thesis
105.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Matej Kadlečík
Návrh opatrení na zdokonalenie procesu získavania a výberu zamestnancov priemyselných podnikov v súčasných podmienkach SR
June 2010
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Kaliská
Návrh na zdokonalenie systému riadenia zásob v podniku DANEX, s.r.o. Skalica
May 2007
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Karkušová
Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého hmotného majetku vo firme SPEKO Šaľa, s.r.o.
June 2007
Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Karová
Návrh metodiky komplexného hodnotenia investičných zámerov podniku s pomenovaním možných rizík
May 2007
Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Kašníková, PhD.
Návrh opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o.
June 2011Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Kašníková, PhD.
Návrh zdokonalenia využívania kompetenčného prístupu v podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2013
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kelemenová, PhD.
Návrh investičného plánu podniku ŽOS Trnava, a.s.
June 2007Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kelemenová, PhD.
Návrh zdokonalenia systému internej zásobovacej logistiky v podniku Delphi Slovensko, s.r.o.
May 2009
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kiačik
Návrh opatrení na zabezpečovanie zásob vo firme Old Herold, s.r.o. Trenčín
June 2007
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Kífer
Návrh opatrení na zefektívnenie vybraných vonkajších ekonomických vzťahov podniku Eurotechnik - SL, s.r.o. Stará Ľubovňa
June 2007Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Kiss
Motivácia pracovníkov - jeden z faktorov úspešnosti systému manažérstva kvality
June 2007
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Klementis
Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti zamestnancov v podniku Jasplastik – SK, s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Klinková
Návrh opatrení pre rozvoj integrovanej marketingovej komunikácie v Old Herold, s.r.o. Trenčín
June 2007Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Klocháňová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku Libeto, a.s.
June 2010
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Kobzová
Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého hmotného majetku vo firme Intersnack Slovensko, a.s. Trenčín
June 2007Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Kontínová
Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku HBLOGIS s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Kopecká
Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku NITRATEX, v.d. tkáčske Svinná
June 2007Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Korecová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
May 2013
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Korecová
Návrh zdokonalenia využívania kompetenčného prístupu v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Kosnáčová
Návrh opatrení na zdokonalenie procesu optimalizácie organizačnej štruktúry riadenia vybraného podniku
June 2008
Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Kotvan
Návrh racionalizačných opatrení na zlepšenie BOZP na vybranom pracovisku v INA Skalica, s.r.o.
June 2007
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Kovačičová
Návrh kompetenčného modelu pre spoločnosť TI Automotive, s.r.o.
May 2012
Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Kováčová
Návrh opatrení na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku INA Skalica, spol. s r.o.
June 2010
Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mária Kovaličková
Vymedzenie procesného prístupu v systéme manažérstva kvality a jeho aplikácie v malom, strednom a veľkom podniku
June 2007
Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alojz Kozák
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.
June 2012
Displaying the final thesis
130.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Martin Krajčovič
Management of technical risks in accelerated concurrent new product and process development
May 2021
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sylvia Krajčovičová
Návrh využitia programových systémov v riadení projektov
May 2007
Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Krakovik
Návrh konceptu štíhlej výroby v podniku AVENT SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany
May 2007Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Králik
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Rademaker Slovakia, spol. s r.o.
December 2008
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Královičová
Návrh opatrení na zefektívnenie procesu zásobovania a nákupu v I.D.C. Holding, a.s. Bratislava
June 2007
Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktor Krátky
Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Danubius, spol. s r.o.
June 2011
Displaying the final thesis
136.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Krchňávek
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti VETROPACK Nemšová, s.r.o.
May 2007Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Krivosudská
Proposal of measures for improvement of selected human resources management functions in industrial enterprise
May 2020
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Krivská
Návrh formy obstarania dlhodobého hmotného majetku vo firme Protherm Production, s.r.o. Skalica
May 2007
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Kršková
Finančná analýza majetku spoločnosti JAKOS, a.s. Kostolište
May 2007
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Kubát
Návrh opatrení na zlepšenie distribučných procesov v podniku Old HEROLD, s.r.o. Trenčín
June 2007
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Linda Kubecová
Identifikácia komunikačných bariér v rámci systému manažérstva kvality
June 2007
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Kubík
Návrh marketingového mixu uvedenia nového výrobku spoločnosti Chemolak, a.s. Smolenice na trh
May 2007Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kubišová
Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia podniku Elster, s.r.o. Stará Turá
May 2010
Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Sabína Kubová
Návrh opatrení na zefektívnenie personálneho systému pri vysielaní zamestnancov na prácu v zahraničí v spoločnosti VUJE, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
145.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Barbara Kubovičová
Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
June 2012
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Kubovičová
Návrh opatrení najvýhodnejšej formy obstarania majetku z vlastných zdrojov, formou úveru alebo leasingom v spoločnosti VUJE, a.s. Trnava
June 2007Displaying the final thesis
147.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Kučera
Návrh zdokonalenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
May 2011Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Simona Kučmová
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku
May 2016Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Denisa Magdaléna Kuchťáková
Proposal to improve the management and implementation of projects at company KTP Group, s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
150.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Kuková
Návrh elektronického obchodu v spoločnosti Winer, Banská Štiavnica
May 2007
Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kvasničková
Zefektívnenie logistického systému v podmienkach Faurecia Slovakia, s.r.o. Hlohovec
May 2007
Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dominika Kysel Kubalová
Návrh kompetenčného modelu pre vybrané pracovné pozície v spoločnosti ŠKODA JS a.s.
May 2017
Displaying the final thesis
153.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Kysel Kubalová
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
154.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Ladvenicová, PhD.
Návrh metodického postupu aplikácie kompetenčných modelov v podmienkach stredne veľkých priemyselných podnikov
May 2014
Displaying the final thesis
155.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ladvenicová, PhD.
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti CHEMOLAK a.s.
May 2011
Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Sylvia Lamošová
Pracovná sila a motivácia k práci vo firme Moda Mora, s.r.o. Hrachovište
June 2007
Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Petra Lengyelová
Návrh opatrení na zlepšenie systému zásobovania v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
June 2007
Displaying the final thesis
158.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Lenhardt
Návrh zdokonalenia firemnej kultúry vo vybranej spoločnosti
May 2008Displaying the final thesis
159.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Lipničan
Návrh opatrení na zdokonalenie vedenia zamestnancov v kontexte zvyšovania ich výkonnosti v spoločnosti Visteon Electronics Slovakia, s.r.o.
May 2015
Displaying the final thesis
160.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Lukáčová
Návrh opatrení pre efektívnejšie využívanie vnútropodnikovej dopravy v podniku Matador, a.s. Púchov
June 2007Displaying the final thesis
161.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Lukáčová
Metódy preverovania funkčnosti systému manažérstva kvality vo vybraných podnikoch v SR
June 2007
Displaying the final thesis
162.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Lukyová
Znalostný manažment v malých a stredných podnikoch
May 2007
Displaying the final thesis
163.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Malec
Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese
June 2007Displaying the final thesis
164.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Mancová
Návrh zdokonalenia firemnej kultúry v podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2010
Displaying the final thesis
165.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Marko
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
166.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Masaryk
Návrh opatrení na zlepšenie ergonomických podmienok na vybranom pracovisku v podniku KONŠTRUKTA-Industry, a.s. Trenčín
June 2007Displaying the final thesis
167.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Masnicová
Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov vo vybranom podniku
June 2009
Displaying the final thesis
168.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Viktor Maťašovský
Návrh využitia marketingovej komunikácie pri etablovaní spoločnosti Tip-Top Services, s.r.o. Trnava na trhu
May 2007
Displaying the final thesis
169.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Matovičová
Návrh zdokonalenia riadenia osobnej kariéry zamestnancov v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómová elektráreň Bohunice
May 2011Displaying the final thesis
170.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Mazanec
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Stakotra Manufacturing, s.r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
171.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Michalíková
Návrh opatrení na zdokonalenie procesu stabilizácie zamestnancov v spoločnosti DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
172.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Michalíková
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry spoločnosti DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
May 2015
Displaying the final thesis
173.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Miklánková
Návrh informačného systému spoločnosti s využitím intranetu v TSÚ Piešťany, š.p.
May 2007
Displaying the final thesis
174.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Miklovičová
Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov a vybraných prvkov personálneho manažmentu v podniku PAUMA, s.r.o. Hlohovec
June 2007Displaying the final thesis
175.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Miková
Návrh zavedenia projektového riadenia v organizácii
May 2007
Displaying the final thesis
176.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Meranie a posudzovanie výkonnosti podniku pri zmenách faktorov podnikovej kultúry
May 2018
Displaying the final thesis
177.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti Protherm Production, s.r.o., Skalica
May 2015
Displaying the final thesis
178.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Use of live system management principles for increasing business culture impact in relation to long-term potential sustainability
May 2019
Displaying the final thesis
179.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Milan Mikuš
Proposal to improve managerial skills in industrial company
May 2020
Displaying the final thesis
180.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Denisa Minďarová
Návrh tvorby systému odmeňovania zamestnancov z pohľadu udržateľnej výkonnosti priemyselného podniku
May 2019Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Moncmanová
The proposal to improve employees motivation in the context of various generations of employees at Enviral, a.s.
April 2018
Displaying the final thesis
182.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Morongová
Návrh opatrení na zefektívnenie cenotvorby v podniku Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
June 2007Displaying the final thesis
183.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivana Mudriková, PhD.
Návrh modelu riadenia výkonnosti zamestnancov v priemyselných podnikoch
September 2011
Displaying the final thesis
184.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Murínová
Metodika analýzy a tvorby popisov pracovných miest v spoločnosti AITEN, a.s. Trnava
May 2007
Displaying the final thesis
185.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Nájdek
Projektové riadenie a jeho realizácia v podmienkach organizácie Matador, a.s. Púchov
May 2007
Displaying the final thesis
186.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Neitzová
Návrh na zvýšenie efektívnosti výrobného systému v podmienkach spoločnosti Faurecia Slovakia, s.r.o. Hlohovec
May 2007Displaying the final thesis
187.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Nováková
Vypracovanie postupu zavedenia projektového riadenia v organizácii
May 2007
Displaying the final thesis
188.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Omasta
Návrh odporúčaní na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod SPARTAN
May 2013
Displaying the final thesis
189.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tibor Omasta
Návrh zdokonalenia systému riadenia kariéry v podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
190.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Opatovský
Návrh opatrení na tvorbu vybraných funkčných stratégií vo firme DYNOP, s.r.o. Soblahov
June 2008Displaying the final thesis
191.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Pánisová
Posudzovanie a hodnotenie spoľahlivosti ľudských zdrojov v Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. baňa Nováhy
May 2007
Displaying the final thesis
192.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Parišková
Návrh opatrení na zefektívnenie tvorby a využívania účtovných vnútropodnikových smerníc v informačnom systéme FONTIS, spol. s r.o.
June 2007Displaying the final thesis
193.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Pastír
Návrh racionalizačných opatrení na zlepšenie BOZP v podniku Nylstar Slovakia, a.s. Humenné
June 2007
Displaying the final thesis
194.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Pavkov
Návrh na zefektívnenie spôsobu vyhodnocovania efektívnosti plánovaných investičných akcií vo firme SPP, a.s. Bratislava
May 2007
Displaying the final thesis
195.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Pavlovičová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva vo firme Bekaert Hlohovec, a.s.
May 2007
Displaying the final thesis
196.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Pavlovičová
Návrh optimalizácie zabezpečenia výroby materiálom v podniku SEMIKRON, s.r.o. Vrbové
May 2007
Displaying the final thesis
197.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavol Pavlovič
Uplatnenie nových koncepcií riadenia výroby v MAXItest, a.s. Bratislava
June 2007
Displaying the final thesis
198.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Renáta Pavúčková
Improvement of employees motivation system in enterprise
May 2020
Displaying the final thesis
199.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Petovský
Návrh programu personálnej a sociálnej práce
June 2007
Displaying the final thesis
200.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erika Petríková
Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v podniku SONY Slovakia, spol. s r.o.
June 2009
Displaying the final thesis
201.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Pikulová
Komplexné manažérstvo kvality versus reenginering
June 2007
Displaying the final thesis
202.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Plavuchová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Benteler Distribution Slovakia, s.r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
203.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Pluhár
Návrh opatrení na zdokonalenie získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.
June 2011
Displaying the final thesis
204.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Pluhár
Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v podniku REBIOP s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
205.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Podolák
Tvorba osobnej kariéry zamestnancov
May 2007
Displaying the final thesis
206.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Polakovičová
Uplatnenie tvorivých metód v riadení firmy
May 2007
Displaying the final thesis
207.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Popracová
Návrh racionalizačných opatrení na zlepšenie BOZP v Mladostav, s.r.o. Starý Hrádok
June 2007Displaying the final thesis
208.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Potásch
Logistika zabezpečovania zásob v Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava
May 2007
Displaying the final thesis
209.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ing. Stanislava Prekopová
Improving the employee training system at company Cemmac, a. s. Horné Srnie
May 2018
Displaying the final thesis
210.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Prekop
Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Rademaker Slovakia, spol. s r.o.
December 2008
Displaying the final thesis
211.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Pristašová
Návrh na zdokonalenie adaptačného procesu vo firme KUPAS, s.r.o. Svinná
May 2007
Displaying the final thesis
212.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Prokopová
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku Slovria Slovakia, a.s.
June 2008
Displaying the final thesis
213.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dáša Pučeková
Návrh zdokonalenia v oblasti personálnej politiky podniku HF NAJUS, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
214.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Lenka Púčiková
Návrh metodiky pre hodnotenie výkonnosti manažérov priemyselných podnikov
August 2015
Displaying the final thesis
215.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Puškár
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
June 2008Displaying the final thesis
216.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Puváková
Návrh racionalizácie výrobnej logistiky v SEMIKRON, s.r.o. Vrbové
May 2007
Displaying the final thesis
217.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Ráčková
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia vybraného podniku
June 2008
Displaying the final thesis
218.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Raffaj
Návrh opatrení na rozvoj kompetencií projektových manažérov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
219.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Rajnohová
Meranie výkonnosti podniku Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r.o. Zlaté Moravce
May 2007
Displaying the final thesis
220.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Rédlová
Proposal to use the principles of spiral management in the management system of BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
April 2018Displaying the final thesis
221.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Rehák
Návrh opatrení na zlepšenie logistického informačného systému vo výrobnej firme Bost, a.s. Trenčín
June 2007
Displaying the final thesis
222.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Remenárová
Návrh opatrení na zdokonalenie procesu získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti EKOLAS, s.r.o.
June 2011
Displaying the final thesis
223.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Remenárová
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti VUJE, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
224.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefánia Romanová
Návrh zdokonalenia materiálového toku v podniku Faurecia Slovakia, s.r.o. Hlohovec
May 2007Displaying the final thesis
225.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Rozenberg
Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Sapa Profily, a.s.
June 2011
Displaying the final thesis
226.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Filip Rybanský
Návrh postupu zavádzania kruhovej ekonomiky do inovačných procesov v priemyselných podnikoch
May 2023Displaying the final thesis
227.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oľga Sadloňová
Finančné plánovanie v podniku SLOVARM, a.s. Bratislava
May 2007
Displaying the final thesis
228.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Samson
Návrh opatrení na zefektívnenie systému údržbársko-opravárenskej činnosti v INA Skalica, s.r.o.
June 2007Displaying the final thesis
229.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Selnekovičová
Návrh opatrení na zdokonalenie procesu výberu a stabilizácie zamestnancov v spoločnosti Faurecia Slovakia, s.r.o., OZ Seating Trnava
May 2013
Displaying the final thesis
230.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Darina Schewelová
Tvorba a zdokonaľovanie organizačných štruktúr riadenia podnikov
June 2007
Displaying the final thesis
231.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lukáš Schmidt
Návrh zdokonalenia motivačného systému v podmienkach vybraného podniku
June 2009
Displaying the final thesis
232.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Schmidt
Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
May 2011
Displaying the final thesis
233.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Schmidt
Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2007
Displaying the final thesis
234.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenka Skýpalová
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
235.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jana Slaninková
Proposal to improve the employee motivation system at company
May 2019
Displaying the final thesis
236.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nora Slížová
Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v priemyselnom podniku
May 2015Displaying the final thesis
237.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nora Slížová
Proposal to improve employee performance in the company Slovzink, a.s.
April 2018
Displaying the final thesis
238.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alena Sobotová
Podstata procesného prístupu v priemyselnom podniku
June 2007
Displaying the final thesis
239.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Sokolovič
Návrh racionalizácie systému odbytovej logistiky vo Veľkopeku, a.s. Piešťany
May 2007
Displaying the final thesis
240.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Sokolovská
Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s.
May 2013
Displaying the final thesis
241.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ján Spišiak
Návrh opatrení na zdokonalenie internej komunikácie vo vybranom podniku
June 2010
Displaying the final thesis
242.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Steinhauser
Logistika v systéme riadenia podniku v spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava
May 2007
Displaying the final thesis
243.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Strečanská
Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti zamestnancov v podniku KOAM, s.r.o.
May 2012
Displaying the final thesis
244.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Svrbík
Aplikácia korelačnej analýzy v manažérstve kvality
June 2007Displaying the final thesis
245.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Šedlár
Návrh opatrení na zlepšenie pracovných podmienok na výrobných pracoviskách v Panasonic Slovakia, s.r.o. Trstená
June 2007Displaying the final thesis
246.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Šemšejová
Návrh opatrení na tvorbu systému personálneho marketingu
June 2007
Displaying the final thesis
247.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Júlia Šípková
Výrobná logistika v spoločnosti DANIPEK, spol. s r.o.Trnava
May 2007
Displaying the final thesis
248.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Šmehylová
Výskum trhu a jeho využitie v podnikovej praxi
May 2007Displaying the final thesis
249.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Šoganová
Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia vo vybranom podniku
December 2007
Displaying the final thesis
250.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Šoltýs
Návrh optimalizačných opatrení vybraných procesov v podniku TOPOS, a.s. Tovarníky
June 2007
Displaying the final thesis
251.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Štrbáková
Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého hmotného majetku vo firme VS-MONT, s.r.o. Lazy pod Makytou
June 2007
Displaying the final thesis
252.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Talianová
Návrh opatrení na zlepšenie uskutočňovania analýzy nákladov a účinnejšie využívanie pri finančnom rozhodovaní v podniku AMYLUM Slovakia, s.r.o.
June 2007
Displaying the final thesis
253.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Tatarková
Uplatňovanie nástrojov a metód zlepšovania manažérstva kvality vo vybraných podnikoch SR
June 2007
Displaying the final thesis
254.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ondrej Tisoň
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
255.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Tománeková
Projektovanie organizačnej štruktúry a systémy riadenia podniku
June 2007
Displaying the final thesis
256.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Boglárka Tóthová
Návrh systému personálneho marketingu v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
May 2007Displaying the final thesis
257.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marianna Tóthová
Návrh organizačnej štruktúry systému manažérstva kvality v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
May 2007
Displaying the final thesis
258.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vojtech Tóth
Projektovanie pracovného prostredia pre zámočnícke pracoviská v potrubárskej dielni v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
May 2007
Displaying the final thesis
259.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Trhanová
Organizovanie kvality v nadväznosti na organizačné štruktúry manažérstva podnikov - návrh organizačnej štruktúry útvaru manažérstva kvality
June 2007
Displaying the final thesis
260.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Tuška
Riadenie ľudských zdrojov v systéme manažérstva kvality
June 2007
Displaying the final thesis
261.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Tvaroška
Postavenie logistiky v podnikových procesoch v EKOM, s.r.o. Piešťany
May 2007
Displaying the final thesis
262.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Tvarošková
Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
263.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Urminská
Návrh zdokonalenia v oblasti logistiky skladovania výrobného materiálu v spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
May 2007Displaying the final thesis
264.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adriana Válkyová
Návrh zdokonalenia procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače
May 2011
Displaying the final thesis
265.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Vančo
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku
May 2016Displaying the final thesis
266.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrej Vančo
Proposal to improve of management system in the company A-T, s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
267.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Viera Vančová, PhD.
Návrh podpory inovačného procesu v priemyselných podnikoch prostredníctvom medzinárodnej spolupráce
June 2012
Displaying the final thesis
268.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eva Vaškovičová Zibrínová, PhD.
Návrh metodiky tvorby marketingovej komunikácie v priemyselných podnikoch v Slovenskej republike
May 2012
Displaying the final thesis
269.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eva Vaškovičová Zibrínová, PhD.
Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v podniku Bohuš, s.r.o.
May 2009
Displaying the final thesis
270.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Eva Vaškovičová Zibrínová, PhD.
Návrh zdokonalenia systému vzdelávania v spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s.
June 2007
Displaying the final thesis
271.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Vavrušová
Improvement of employees motivation system in industrial enterprise
April 2019
Displaying the final thesis
272.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Vršanská
Manažérstvo reklamácií ako súčasť zlepšovania manažérstva kvality
June 2007
Displaying the final thesis
273.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Denisa Vulgánová
Zefektívnenie odbytových činností v Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava
May 2007
Displaying the final thesis
274.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Zácsová
Návrh zdokonalenia logistických tokov materiálov v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s. Bratislava
May 2007
Displaying the final thesis
275.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Erika Záhorcová
Návrh opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti firmy Strojstav, a.s. Nové Mesto nad Váhom
June 2007Displaying the final thesis
276.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Záhorec
Návrh opatrení pre využitie nástrojov marketingového mixu v podniku Cemmac, a.s. Horné Sŕnie
June 2007Displaying the final thesis
277.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Zacharová
Design of system measures to increase employee performance in an industrial enterprise
April 2020
Displaying the final thesis
278.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Zigová
Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov vo vybranom podniku
December 2007Displaying the final thesis
279.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Zlocha, PhD.
Analýza rozptylu a jej využitie v manažérstve kvality
June 2007
Displaying the final thesis
280.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Vladimír Zúbek
Návrh systému hodnotenia rizikovosti investičného zámeru
May 2007
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress