26. 10. 2020  12:17 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Identifikační číslo: 279
Univerzitní e-mail: milos.cambal [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Děkan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

     
     
Projekty
     
Publikace     
Orgány     
     
Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1D. Cagáňová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ01.12.2014
31.12.2015
2
 A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulationD. Cagáňová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
3 Central European Knowledge Transfer and Higher Education SocietyM. ČambálŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastizodpovedný riešiteľ01.12.201431.12.2015
4SOP Ľudské zdroje
riešiteľ
01.10.2013
30.11.2015
5
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
6
J. Šujanová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
7
 Gender Equality Achievements in STEM Research
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
8 Changing structures and gender policies towards equality in universities and science systemŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.01.201531.12.2018
9 Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia.VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
10
M. ČambálVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.202031.12.2023
11
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
12 Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobeJ. ŠujanováAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201630.06.2020
13
Juhovýchodná Európa (SEE)
riešiteľ
01.04.2009
31.03.2012
14 Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov
APVV - Všeobecná výzva
garant
01.07.201230.06.2014
15
 Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ01.01.201631.12.2016
16
J. Sablik
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
17
 Návrh modelu súvislého päťročného štúdia s uplatnením princípov duálneho vzdelávaniaJ. Sablik
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
18 "Návrh postupu tvorby optimálneho energetického mixu podniku v intenciách stratégie EU 2020"J. Sablik
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2018
19
 Open policies enhancing networking empowerment for sustainable strategiesŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastispoluriešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
20D. CagáňováŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastispoluriešiteľs01.01.201531.12.2018
21 RISE-SK Research and Innovation Sustainability for EuropeD. CagáňováH2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)
spoluriešiteľ
08.04.2016
31.12.2016
22 Substitution of future's critical raw material: carbon and glass fibersD. CagáňováH2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyspoluriešiteľ01.12.2014
31.12.2015
23
APVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201530.06.2019
24 Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0M. Jemala
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
25 U-Change GERI - Changing structures and gender policies towards equality in universities and science systemD. Cagáňová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
08.04.2016
31.12.2016
26 Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
27
 Vymedzenie kľúčových atribútov podnikovej kultúry ovplyvňujúcich výkonnosť organizácií pôsobiacich v špecifických podmienkach SR
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.05.2011
31.10.2014
28
M. Čambál
OP VaI
garant
01.08.202030.06.2023
29 Waste and environmental challenge or an energy solutionM. ČambálH2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
zodpovedný riešiteľ
01.12.201431.12.2015
30 Winning Young ICT enterpreuneursD. Cagáňová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ01.01.201531.12.2018
31
 Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU TrnavaP. SakálKEGAspoluriešiteľ01.01.2012
31.12.2014

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšněukončený úspěšně