9. 12. 2019  23:11 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Identifikační číslo: 279
Univerzitní e-mail: milos.cambal [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Děkan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiencyD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.12.201431.12.2015
2 A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulationD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.12.201431.12.2015
3 Central European Knowledge Transfer and Higher Education SocietyM. ČambálH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastizodpovedný riešiteľ01.12.201431.12.2015
4 Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentuJ. ŠujanováSOP Ľudské zdrojeriešiteľ01.10.201330.11.2015
5 CooperAtive Research for Logistics in Smart CitiesD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
6 Development of SCM (sheet moulding compound) materials with improved mechanical propertiesJ. ŠujanováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.12.201431.12.2015
7 Gender Equality Achievements in STEM ResearchD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.12.201431.12.2015
8 Changing structures and gender policies towards equality in universities and science systemD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.01.201531.12.2018
9 Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia.M. ČambálVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201231.12.2014
10 Identifikácia priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na znevýhodnených zamestnancov v kontexte Industry 4.0M. ČambálVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.202031.12.2023
11 Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvojaA. ChlpekováVEGAspoluriešiteľ01.01.200831.12.2010
12 Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobeJ. ŠujanováAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201630.06.2020
13 Medzinárodná spolupráca vzdelávacích a výskumných inštitúcií s dodávateľmi ako aj s ostatnými aktérmi pôsobiacimi v automobilovom priemysleJ. PeterkaJuhovýchodná Európa (SEE)riešiteľ01.04.200931.03.2012
14 Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikovM. ČambálAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201230.06.2014
15 Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podnikuŠ. Václavinštitucionálny projektspoluriešiteľ01.01.201631.12.2016
16 Návrh modelu inžinierskeho štúdia s implementáciou princípov duálneho vzdelávaniaJ. SablikKEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
17 Návrh modelu súvislého päťročného štúdia s uplatnením princípov duálneho vzdelávaniaJ. SablikKEGAspoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
18 "Návrh postupu tvorby optimálneho energetického mixu podniku v intenciách stratégie EU 2020"J. SablikVEGAspoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
19 Open policies enhancing networking empowerment for sustainable strategiesD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.12.201431.12.2015
20 Research and Innovation Sustainability for Europe in SlovakiaD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľs01.01.201531.12.2018
21 RISE-SK Research and Innovation Sustainability for EuropeD. CagáňováH2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)spoluriešiteľ08.04.201631.12.2016
22 Substitution of future's critical raw material: carbon and glass fibersD. CagáňováH2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyspoluriešiteľ01.12.201431.12.2015
23 Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomikyJ. ŠujanováAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201530.06.2019
24 Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0M. JemalaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201730.06.2021
25 U-Change GERI - Changing structures and gender policies towards equality in universities and science systemD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ08.04.201631.12.2016
26 Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizáciíM. ČambálVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201731.12.2019
27 Vymedzenie kľúčových atribútov podnikovej kultúry ovplyvňujúcich výkonnosť organizácií pôsobiacich v špecifických podmienkach SRM. ČambálAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.05.201131.10.2014
28 Waste and environmental challenge or an energy solutionM. ČambálH2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiazodpovedný riešiteľ01.12.201431.12.2015
29 Winning Young ICT enterpreuneursD. CagáňováH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.01.201531.12.2018
30 Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU TrnavaP. SakálKEGAspoluriešiteľ01.01.201231.12.2014

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně