Jan 28, 2020   2:01 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Bezák, PhD.
Identification number: 2805
University e-mail: pavol.bezak [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Andel
Návrh databázovej aplikácie v prostredí webu pre amatérsku hokejovú ligu
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Andris
Interaktívna multimediálna aplikácia na výčbu práce s počítačom
June 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Bakus
Systém na správu obsahu - Content Management System (CMS)
June 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bakus
Webový portál pre cestovnú kanceláriu
June 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Baláž
Návrh interaktívnej multimediálnej aplikácie na výčbu detí
June 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Bílik
Fotorealistická vizualizácia 3D scény
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Blaho
Návrh internetového obchodu s využitím UML
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Boháček
Návrh a implementácia portálu pre cestovnú kanceláriu
June 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Boháčik
Riešenie bezdrôtovej siete pre bytový dom alebo firmu
June 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Bokor
Návrh webovej aplikácie pre základnú školu
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Lukáš Bokor
Návrh webovej aplikácie pre základnú školu
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Bugár
Webový CMS systém s využitím jQuery API na podporu práce na oddelení kvality
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Čapkovič
Návrh a implementácia portálu zameraného na predaj a prenájom nehnuteľností
June 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Dobrucká
Návrh webovej aplikácie pre bankový dom
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Dudáš
Linux server - firewall, web, mail, ftp a samba
June 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dudáš
Riešenie VOIP telefónie pomocou softvérovej ústredne Asterisk
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Julian Ďuriš
Riešenie bezdrôtovej siete pre bytový dom alebo firmu
June 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dvorský
Tvorba interaktívnej 3D scény a jej fotorealistická vizualizácia v reálnom čase
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Fančovič
Design of an internet database application for SK Modranka
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hajka
Využitie technológie motion capture na reprodukciu mimiky ľudskej tváre
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Hano
SEO – optimalizácia pre vyhľadávače
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Juraj Hlávek
Identification of signal patterns using a convolutional neural network
April 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hopka
Interaktívna simulácia 3D scény s využitím GPU a CUDA
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladislav Hucík
Evidenčný systém pre autoservis
June 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Janiš
Zmena parametrov zostavy v Inventor VBA
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Jarábek
Wireless siete, ich zabezpečenie a budúci vývoj
June 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Jediný
Návrh databázovej aplikácie pre maloobchodnú predajňu
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Kaprálik
Automatizácia návrhu modelu zostavy pomocou rozhrania vo VBA
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Keňo
Návrh a implementácia portálu ojazdených automobilov
June 2007Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Miroslav Klena
Návrh systému na správu obsahu (CMS)
June 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kojnok
Vizualizácia prevádzky fotovoltaickej elektrárne na dotykovom operátorskom paneli
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Konečný
Evidencia objednávok pre výrobno - obchodnú spoločnosť
June 2007Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Križan
Windows server - Active Directory
June 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Krupa
Elektronický obchod pre počítačovú predajňu
June 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Krúpa
Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kubovič
Riešenie bezdrôtovej siete pre bytový dom alebo firmu
June 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Kúsek
Využitie programového rozhrania vo VBA pri zmene 3D scény a jej fotorealistická vizualizácia
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Lepieš
Návrh webovej aplikácie využitím architektúry MVC
June 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Lichner
Konfigurátor počítačových zostáv
June 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Link
Multimediálna prezentácia s možnosťou zmeny obsahu
June 2009Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Majchrák
Softvérová aplikácia na interaktívnu tvorbu 3D modelu zostavy
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Mancovič
Rámce pre vývoj webových aplikácií
May 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Martinus
Design of an internet database application for a warehouse
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ameer Husain Kadhim Mayyahi
Návrh dynamickej webovej aplikácie
June 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Michaličková
Webový portál na generovanie HTML mailov s prílohami
June 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Mišuta
Návrh webovej aplikácie využitím architektúry MVC
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Mizera
Generovanie webových prezentácií pomocou dialógu
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Moško
Design and implementation of the drugstore information system
April 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Moško
Návrh databázovej aplikácie pre stavebnú firmu
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Novotný
Design data backup using cloud and linux server technology
May 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Pastorek
Elektronický obchod pre počítačovú predajňu
June 2009Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Pastucha
Proposal of the information system for the selected company
April 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Pavlovič
Animácia objektov v 3D scéne
May 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Pekar
Systém na správu obsahu s využitím jQuery API
May 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Peky
Návrh e-obchodu pre počítačovú predajňu
June 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Polák
Návrh modulu pre CMS systém Wordpress
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Poturnay
Návrh databázovej aplikácie pre papiernictvo
August 2017Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Poturnay
Proposal of an information system for the ironmonger enterprise
April 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Repta
Interaktívna aplikácia na výuku MS PowerPoint a Access
June 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Richter
Tvorba modelu robota s kinematickými väzbami v programe 3D Studio MAX
June 2007Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Branislav Rízek
Návrh webovej aplikácie pre šachistov
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Roh
Multimediálna prezentácia s možnosťou zmeny obsahu (FLASH, XML)
June 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Ronec
Konfigurátor počítačových zostáv
June 2008Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sabo
Webový CMS systém s využitím jQuery API
May 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Seitler
Tvorba 3D scény a animácie mechanizmu (stroja) v prostredí programu 3D Studio MAX
June 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Schmidt
Distribúcia a zdieľanie audia a videa cez Internet
May 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Sokol
Linux server - firewall, web, mail, ftp a samba server
June 2008Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Soldán
Návrh databázovej aplikácie pre ŽSR OR Trnava
May 2017Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Spevár
Elektronický obchod v prostredí webu
May 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Stanovič
Automatizácia robotického ramena s uchopovacím zariadením
May 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Sukupa
Tvorba multimediálnej aplikácie na interaktívnu výučbu Windows, Word a Excel (FLASH)
June 2007Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Szabó
Interaktívna výučba nemčiny
June 2008Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Šebesta
3D model mechanizmu s kinematikou a jeho vizualizácia vo VRML
June 2007Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Šefčík
Evidenčný systém pre dopravno-mechanizačnú firmu
June 2009Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Šimúnek
Internetová aplikácia pre spolok
June 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Škvarka
Interaktívna simulácia 3D modelu s využitím GPU a CUDA
May 2015Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Šlauka
Modifikácia parametrov štvorstupňovej prevodovky v Inventor VBA
May 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Šmitala
Webový portál pre realitnú kanceláriu
June 2009Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Šteruský
Riešenie bezdrôtovej siete pre bytový dom alebo firmu
June 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Marián Šupík
Tvorba digitálneho prototypu v CAD programe v súlade s PLM
May 2014Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Šupík
Tvorba digitálneho prototypu v CAD programe v súlade s Product Lifecycle Management
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Švec
Webová aplikácia na generovanie HTML mailov s prílohami
June 2010Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Táčovský
Návrh bezdrôtovej siete pre bytový dom alebo firmu
June 2010Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emanuel Uváčik
Generátor PDF katalógov pre reklamnú agentúru
May 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Varga
Návrh databázovej aplikácie pre cukrárenskú prevádzku
May 2017Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Varga
Proposal of an information system for a woodworking enterprise
April 2019Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marián Varga
Návrh malého evidenčného systému na správu fotografií a fotodokumentácie
June 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Zápražný
Fotorealistická vizualizácia 3D scény
May 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Žalúdek
Riešenie bezdrôtovej siete Wi - Fi pre rozvíjajúci sa spolok
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress