28. 2. 2020  13:35 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Anna Michalíková, CSc.
Identifikační číslo: 2811
Univerzitní e-mail: anna.michalikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnostiM. SoldánAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.10.201330.09.2017
2 Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energieK. BalogOP VaVriešiteľ01.01.201031.03.2012
3 Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradabilityM. SoldánVEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2021
4 Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality TranslationŠ. Svetskýinštitucionálny projektspoluriešiteľ01.01.201631.12.2016
5 Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkýchA. MichalíkováAPVV - Program LPPzodpovedný riešiteľ01.04.200830.09.2011
6 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktovR. KuracinaVEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2021
7 Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívyM. SoldánKEGAspoluriešiteľ01.01.200831.12.2010
8 Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie.M. SirotiakVEGAspoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
9 Štúdium použitia ekologických spojív na biologickej báze pre formovacie zmesi.R. ŠubaVEGAspoluriešiteľ01.01.201131.12.2013
10 Štúdium sorpčnej kapacity a fyzikálno-chemických vlastností materiálov pripravených hydrotermálnou karbonizáciou a pyrolýzou odpadovej biomasyM. SirotiakVEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2020
11 Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cykluM. SoldánVEGAspoluriešiteľ01.01.201431.12.2017
12 Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201530.06.2019
13 Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorovM. SoldánVEGAspoluriešiteľ01.01.200931.12.2011
14 Vývoj a využitie malého hydroenergetického zdroja v kombinácii so solárnymi zariadeniami pre strojárenské technológieK. GerulováVEGAspoluriešiteľ01.01.200831.12.2010
15 Zlepšovanie vedomostnej úrovne študentov I. a II. stupňa VŠ štúdia študijného programu Integrovaná bezpečnosť v predmetoch jadra študijného odboru BOZP implementáciou inovatívnych virtuálnych laboratórií do vyučovacieho procesuM. SoldánKEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně