Apr 4, 2020   2:52 p.m. Izidor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Identification number: 2818
University e-mail: gabriela.chmelikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
Vedúca útvaru - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Bittnerová
Stredoškolská mládež a drogy
May 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Bukovinová
Výchova pre manželstvo a rodičovstvo
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Damaškovičová
Chyby v komunikácii učiteľa v triede strednej školy
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Gbúrová
Drogy na stredných školách v Brezne
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Glasa
Problematika šikanovania na školách
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Hakke
Využitie záujmovej činnosti vo voľnom čase študentov stredných škôl
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Halabrín
Komunikácia v školskej praxi
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Keresztényová
Voľný čas a jeho úloha v živote mládeže
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Klučiar
Používanie prezentačných techník na Spojenej škole v Nových Zámkoch
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Kranec
Problematika šikanovania na školách
May 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kyjac
Rodina ako primárny činiteľ vo výchove žiakov
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Lidajová
Výučba a rozvoj prezentačných techník na MTF STU a FPV a FF UCM v Trnave
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Oravcová
Spôsoby šikanovania na stredných školách
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrieta Panócová
Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vzdelávaní na SŠ
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Pinďáková
Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku SIGNALBAU, a. s. Přerov
June 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Poláček
Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku Protherm Production s r. o. Skalica
June 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Priedhorská
Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vzdelávaní na SŠ
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Ťažká
Dôležitosť výchovy k antikoncepčným metódam ako súčasť sexuálnej výchovy na SŠ pre dnešných adolescentov ako prevencia nežiaducich interupcií
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress