May 31, 2020   4:50 p.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Identification number: 2818
University e-mail: gabriela.chmelikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
 

Contacts
     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:ERRORS A TEACHER IN COMMUNICATIONS IN CLASSROOM AT HIGH SCHOOL
Written by (author): Ing. Jana Damaškovičová
Department:
Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Chyby v komunikácii učiteľa v triede strednej školy
Summary:
DAMAŠKOVIČOVÁ, Jana: CHYBY V KOMUNIKÁCII UČITEĽA V TRIEDE STREDNEJ ŠKOLY. [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied--Školiteľ: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. Trnava: MtF STU, 2009. 84 s. Kľúčové slová: komunikácia, učiteľ, žiak, trieda, chyby v komunikácii Práca s zaoberá komunikáciou v školskej triede. Poukazuje na chyby, ktorých sa vedome či nevedome dopúšťajú učitelia v rámci výchovno--vzdelávacieho procesu. Teoretická časť našej práce obsahuje informácie o všeobecnej komunikácii, rozdelenie na verbálnu a neverbálnu komunikáciu, zaoberá sa tiež pedagogickou komunikáciou. Praktická časť obsahuje ciele nášho prieskumu, stanovené a potvrdené (resp. nepotvrdené) hypotézy, dotazník, jeho vyhodnotenie a výsledky, ktoré sme pre ľahšiu prehľadnosť vyobrazené v tabuľkách a grafoch. Poslednú časť tvoria návrhy opatrení, na optimalizáciu súčasného stavu, ktoré sme navrhli zvlášť pre učiteľa a zvlášť pre žiakov.
Key words:
chyby v komunikácii, trieda, komunikácia, žiak, učiteľ


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited