May 31, 2020   5:01 p.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Identification number: 2818
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
 

Contacts          Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Utilization of presentation techniques at Joined Secondary Scool in Nove Zámky
Written by (author):
Ing. Richard Klučiar
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor:
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Používanie prezentačných techník na Spojenej škole v Nových Zámkoch
Summary:
Diplomová práca poskytuje vedomosti z oblasti prezentačných techník. Osobitne je zameraná na používanie prezentačných techník na Spojenej škole v Nových Zámkoch. V úvodných kapitolách sa zaoberá teoretickými východiskami a vymedzením základných pojmov v oblasti prezentačných techník. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú analýzou súčasného stavu používania prezentačných techník na Spojenej škole v Nových Zámkoch. Posledná kapitola je zameraná na zhrnutie získaných výsledkov, poskytnutie záverov a odporúčaní pre prax. Cieľom diplomovej práce bolo preskúmať a zanalyzovať skúmanú problematiku, zistiť jej skutočný reálny stav využívania v praxi a poskytnúť návrhy a odporúčania, ktoré sa dajú využiť vo všeobecnosti, ale aj konkrétne na danej strednej škole.
Key words:
prezentačné techniky, prezentačné zručnosti, využitie prezentačných techník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited