Nov 14, 2019   4:19 a.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.
Identification number: 281
University e-mail: dagmar.ruskova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Economics and Management of Enterprising (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libuša Balážová
Využitie IKT v procese nadobúdania kľúčových kompetenciíľ žiakov SOŠ
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bedeč
Využitie Internetu v škole
December 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Blaščáková
Hodnoty a vzťahy ako súčasť výchovy a vzdelávania
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Bobák
Využitie Internetu v škole
December 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Budziňáková
Aktuálne problémy podnikového vzdelávania železníc
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Fodor
Problematika šikanovania na školách
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Hašan
Názorná učebná pomôcka- tematická tabuľa
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Chodúrová
Osobný rast , rozvoj a kariéra zamestnancov v podniku Semikron, s.r.o. Vrbové
June 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Kajan
Podniková kultúra ako súčasť podnikovej identity v spoločnosti ZSVS, a.s.
June 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Kohútová
Podiel otca a matky na rodinnej výchove dieťaťa
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kováč
Príprava, nácvik a realizácia úspešnej prezentácie učiva
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Kuricová
Nábor, výber a prijímanie zamestnancov v podniku Exhaust Systems Product Group
June 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Labuda
Komunikácia učiteľa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Malková
Príprava, nácvik a realizácia úspešnej prezentácie učiva
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Mazúrová
Využitie IKT v procese nadobúdania kľúčových kompetencií žiakov SOŠ
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Naništa
Využitie IKT vo vyučovaní odborných technických predmetov na SOŠ
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Pavelka
Tvorivosť v práci učiteľa
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Repáň
Využitie IKT vo vyučovaní odborných technických predmetov na SOŠ
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Szakmárová
Využívanie projektovej metódy v pedagogickej praxi
May 2009Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Šajánek
Stredoškolská mládež a drogy
May 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Švajčík
Príprava, nácvik a realizácia úspešnej prezentácie učiva
December 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Veiglová
Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov v PELLENC, s.r.o. Nové mesto nad Váhom so zameraním na výrobných zamestnancov
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Vonkomerová
Implementovanie informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu
May 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Vrábelová
Implementovanie informačných a komunikačných technológií do pedagogického procesu
December 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress