Oct 20, 2020   6:13 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identification number: 28245
University e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 

Contacts               Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Bakyta
Systém monitorovania a ovládania zariadení v aplikácii inteligentnej domácnosti
June 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Čulák
Návrh a realizácia číslicového spätnoväzbového regulátora na mikropočítači ATmega
June 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Matej Čulák
Návrh a realizácia číslicového spätno-väzbového regulátora na mikropočítači ATmega
June 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Čulák
Operačné systémy pre mikropočítače s podporou pripojenia na Internet
June 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Hladík
Operačné systémy pre mikropočítače rodiny AVR
June 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Juraško
Návrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Karáč
Návrh a realizácia číslicovej filtrácie pomocou mikropočítača
June 2011Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Köplinger
Systém monitorovania a ovládania zariadení budov
May 2017
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Christian Krigler
Mikropočítačom riadená komunikácia pre manipulátor mobilného robota
June 2014
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. András Lukovics
Systém inteligentnej domácnosti založený na Raspberry Pi a Arduino
June 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Matušík
Metódy optimálneho odhadu stavu a parametrov
June 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Matušík
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu
May 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Moravčík
Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
June 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Murgaš
Ovládanie elektronickej škrtiacej klapky
June 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Nemec
Nízkonákladový systém monitorovania príchodov/odchodov s využitím mikropočítača cez Ethernet
June 2015
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Petráš
Pripojenie mikropočítača na Ethernet
June 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Skladan
Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
June 2009
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Šrenkel
Návrh a realizácia systému monitorovania a ovládania zariadení budov
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ľubomír Šulovský
Návrh programu riadenia zážihového spaľovacieho motora
June 2011
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ondrej Václav
Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete
June 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress