30. 5. 2020  13:03 Ferdinand
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

     Absolvent               
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Filip Bakyta
Systém monitorovania a ovládania zariadení v aplikácii inteligentnej domácnosti
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Čulák
Návrh a realizácia číslicového spätnoväzbového regulátora na mikropočítači ATmega
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Matej Čulák
Návrh a realizácia číslicového spätno-väzbového regulátora na mikropočítači ATmega
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Čulák
Operačné systémy pre mikropočítače s podporou pripojenia na Internet
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Hladík
Operačné systémy pre mikropočítače rodiny AVR
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Juraško
Návrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Karáč
Návrh a realizácia číslicovej filtrácie pomocou mikropočítača
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Köplinger
Systém monitorovania a ovládania zariadení budov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Christian Krigler
Mikropočítačom riadená komunikácia pre manipulátor mobilného robota
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. András Lukovics
Systém inteligentnej domácnosti založený na Raspberry Pi a Arduino
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Matušík
Metódy optimálneho odhadu stavu a parametrov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Matušík
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Minarčík
Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete pre inteligentné domácnosti
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Moravčík
Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Murgaš
Ovládanie elektronickej škrtiacej klapky
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Nemec
Nízkonákladový systém monitorovania príchodov/odchodov s využitím mikropočítača cez Ethernet
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Petráš
Pripojenie mikropočítača na Ethernet
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Skladan
Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Šrenkel
Návrh a realizácia systému monitorovania a ovládania zariadení budov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ľubomír Šulovský
Návrh programu riadenia zážihového spaľovacieho motora
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ondrej Václav
Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná