29. 3. 2020  3:35 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Mikropočítačom riadená komunikácia pre manipulátor mobilného robota
Autor: Ing. Christian Krigler
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mikropočítačom riadená komunikácia pre manipulátor mobilného robota
Abstrakt:Diplomová práca si kladie za cieľ podrobnejšie opísať postup vytvorenia elektronického zariadenia, pomocou ktorého bude užívateľ môcť ovládať robotické rameno, resp. jeho jednotlivé pohony pomocou diaľkového ovládania. Celkové zariadenie pozostáva v podstate z troch základných častí: robotického ramena, riadiaceho počítača a diaľkového ovládania. Robotické rameno má vo východiskovom stave prepojené komunikačné linky s riadiacim počítačom. Avšak po prijatí požiadavky na riadenie vyslanej z ovládacieho zariadenia sa musia komunikačné linky robotického ramena automaticky prepojiť s linkami diaľkového ovládania. Hlavnú časť elektroniky, ktorá toto zabezpečuje tvorí mikrokontrolér Atmega 8. Pri práci s týmto mikrokontrolérom je nevyhnutné poznať celkovú architektúru a vnútorné funkcie, kvôli tomu aby bolo možné vytvoriť obslužný firmvér v programovacom jazyku C. Tento firmvér je riadiaci algoritmus mikrokontroléra, ktorý je uložený v jeho pamäti a umožňuje vykonávanie všetkých potrebných funkcií pre riadenie logických obvodov zabezpečujúcich samotné prepínanie komunikácie. Táto práca pozostáva z troch častí: prvá časť sa zaoberá opisom mobilného robotického zariadenia ako celku, druhá časť sa zaoberá teoretickým návrhom a opisom jednotlivých elektronických komponentov zariadenia a posledná tretia časť sa zaoberá už samotným návrhom elektrickej schémy a potrebného firmvéru pre mikrokontrolér zariadenia.
Klíčová slova:automatický prepínač, diaľkové ovládanie (joystick), sériová komunikácia, robotické rameno, mikrokontrolér

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně