28. 1. 2020  4:10 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mikropočítačom riadená komunikácia pre manipulátor mobilného robota
Autor: Ing. Christian Krigler
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mikropočítačom riadená komunikácia pre manipulátor mobilného robota
Abstrakt:Diplomová práca si kladie za cieľ podrobnejšie opísať postup vytvorenia elektronického zariadenia, pomocou ktorého bude užívateľ môcť ovládať robotické rameno, resp. jeho jednotlivé pohony pomocou diaľkového ovládania. Celkové zariadenie pozostáva v podstate z troch základných častí: robotického ramena, riadiaceho počítača a diaľkového ovládania. Robotické rameno má vo východiskovom stave prepojené komunikačné linky s riadiacim počítačom. Avšak po prijatí požiadavky na riadenie vyslanej z ovládacieho zariadenia sa musia komunikačné linky robotického ramena automaticky prepojiť s linkami diaľkového ovládania. Hlavnú časť elektroniky, ktorá toto zabezpečuje tvorí mikrokontrolér Atmega 8. Pri práci s týmto mikrokontrolérom je nevyhnutné poznať celkovú architektúru a vnútorné funkcie, kvôli tomu aby bolo možné vytvoriť obslužný firmvér v programovacom jazyku C. Tento firmvér je riadiaci algoritmus mikrokontroléra, ktorý je uložený v jeho pamäti a umožňuje vykonávanie všetkých potrebných funkcií pre riadenie logických obvodov zabezpečujúcich samotné prepínanie komunikácie. Táto práca pozostáva z troch častí: prvá časť sa zaoberá opisom mobilného robotického zariadenia ako celku, druhá časť sa zaoberá teoretickým návrhom a opisom jednotlivých elektronických komponentov zariadenia a posledná tretia časť sa zaoberá už samotným návrhom elektrickej schémy a potrebného firmvéru pre mikrokontrolér zariadenia.
Kľúčové slová:automatický prepínač, diaľkové ovládanie (joystick), sériová komunikácia, robotické rameno, mikrokontrolér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene