29. 3. 2020  3:34 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
Autor: Ing. Šimon Moravčík
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
Abstrakt:Táto práca, "Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora", sa skladá z 3 hlavných častí. Práca začína v prvej kapitole opisom mobilného robotického systému po jeho funkčných celkoch, ako sú podvozok, pohon, napájanie, senzorické vybavenie, ovládanie a riadenie. Nasleduje špecifikácia robotického ramena a opis aktuálneho stavu týchto zariadení. V druhej časti je popísaný návrh diaľkového ovládača robotického manipulátora. Začína sa mechanickým riešením, ale hlavný dôraz tejto kapitoly je daný na návrh elektroniky ovládača a jeho správnu funkciu aj s návodom ako by mal vyzerať navrhnutý firmvér. Tretia časť obsahuje opis navrhnutého zdrojového kódu a použitých laboratórnych vývojových prostriedkov.
Klíčová slova:mobilný robot, diaľkové ovládanie, joystick, robotické rameno

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně