29. 1. 2020  5:18 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
Autor: Ing. Šimon Moravčík
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
Abstrakt:Táto práca, "Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora", sa skladá z 3 hlavných častí. Práca začína v prvej kapitole opisom mobilného robotického systému po jeho funkčných celkoch, ako sú podvozok, pohon, napájanie, senzorické vybavenie, ovládanie a riadenie. Nasleduje špecifikácia robotického ramena a opis aktuálneho stavu týchto zariadení. V druhej časti je popísaný návrh diaľkového ovládača robotického manipulátora. Začína sa mechanickým riešením, ale hlavný dôraz tejto kapitoly je daný na návrh elektroniky ovládača a jeho správnu funkciu aj s návodom ako by mal vyzerať navrhnutý firmvér. Tretia časť obsahuje opis navrhnutého zdrojového kódu a použitých laboratórnych vývojových prostriedkov.
Kľúčové slová:mobilný robot, diaľkové ovládanie, joystick, robotické rameno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene