18. 1. 2020  1:52 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ovládanie elektronickej škrtiacej klapky
Autor: Ing. Marián Murgaš
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Csambál, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ovládanie elektronickej škrtiacej klapky
Abstrakt:Práca rozoberá bežne inštalované systémy ovládania škrtiacej klapky v spaľovacích motoroch automobilov. Pojednáva o spôsoboch konvenčného riešenia riadiacich systémov škrtiacej klapky a ich nedostatkoch. Rieši návrh a realizáciu číslicového PID regulátora elektrického prúdu, tečúceho jednosmerným elektromotorom škrtiacej klapky, na princípe šírkovo-impulznej modulácie v uzavretej slučke s prúdovou spätnou väzbou. Číslicový regulátor PID je výpočtovo realizovaný na mikrokontroléri ATmega 128. Analyzuje a popisuje výhody, nevýhody a spôsoby dobehu prúdu pri šírkovo-impulzovej modulácii v H-schéme. Popisuje navrhnutý systém, jeho časti, hardvérovú aj softvérovú časť. Hodnotí prínos prúdovej spätnej väzby s číslicovou realizáciou a v závere dokladá všetky tvrdenia grafickými znázorneniami nameraných výsledkov.
Kľúčové slová:H-mostík, riadenie prúdu, škrtiaca klapka, prúdová spätná väzba, šírkovo-impulzná modulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene