29. 3. 2020  3:30 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Pripojenie mikropočítača na Ethernet
Autor: Ing. Matej Petráš
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Pripojenie mikropočítača na Ethernet
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá pripojením 8-bitového mikropočítača na Ethernet a implementáciou balíka protokolov TCP/IP. Práca sa delí na dve časti. V prvej časti je teoreticky rozobratý TCP/IP model a úlohy jeho jednotlivých vrstiev potrebných na komunikáciu prostredníctvom internetu. Z vrstiev sú vybrané a popísané nevyhnutné protokoly, ktorých funkcie musia byť implementované v mikropočítači. Je vysvetlený proces zapuzdrenia dát a sieťový model na popis stavov zariadenia, ktorými zariadenie počas komunikácie prechádza. Druhá časť sa zaoberá implementáciou modifikovaného balíka TCP/IP vďaka ktorému dokáže mikropočítač komunikovať s vytvoreným serverom. Niektorých protokolov sa týkajú určité obmedzenia, ktoré treba pri komunikácii a vytváraní programu dodržať a vytvoriť ich funkcie tak, aby pracovali v súlade s týmito obmedzeniami. V úvode druhej časti sú stručne popísané ďalšie dostupné riešenia. Pre poskytnutie rozhrania medzi mikropočítačom a Ethernetom bol vytvorený hardvér založený na čipe ENC28J60, ktorý poskytuje dáta pre mikropočítač prostredníctvom linky SPI. Balík TCP/IP bol upravený a doplnený o nové funkcie aby spĺňal požiadavky komunikácie.
Klíčová slova:mikropočítač, ENC28J60, TCP/IP, OSI model, Ethernet

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně