23. 1. 2020  8:20 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pripojenie mikropočítača na Ethernet
Autor: Ing. Matej Petráš
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pripojenie mikropočítača na Ethernet
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá pripojením 8-bitového mikropočítača na Ethernet a implementáciou balíka protokolov TCP/IP. Práca sa delí na dve časti. V prvej časti je teoreticky rozobratý TCP/IP model a úlohy jeho jednotlivých vrstiev potrebných na komunikáciu prostredníctvom internetu. Z vrstiev sú vybrané a popísané nevyhnutné protokoly, ktorých funkcie musia byť implementované v mikropočítači. Je vysvetlený proces zapuzdrenia dát a sieťový model na popis stavov zariadenia, ktorými zariadenie počas komunikácie prechádza. Druhá časť sa zaoberá implementáciou modifikovaného balíka TCP/IP vďaka ktorému dokáže mikropočítač komunikovať s vytvoreným serverom. Niektorých protokolov sa týkajú určité obmedzenia, ktoré treba pri komunikácii a vytváraní programu dodržať a vytvoriť ich funkcie tak, aby pracovali v súlade s týmito obmedzeniami. V úvode druhej časti sú stručne popísané ďalšie dostupné riešenia. Pre poskytnutie rozhrania medzi mikropočítačom a Ethernetom bol vytvorený hardvér založený na čipe ENC28J60, ktorý poskytuje dáta pre mikropočítač prostredníctvom linky SPI. Balík TCP/IP bol upravený a doplnený o nové funkcie aby spĺňal požiadavky komunikácie.
Kľúčové slová:mikropočítač, ENC28J60, TCP/IP, OSI model, Ethernet

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene