Feb 24, 2020   1:38 a.m. Matej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identification number: 28245
University e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Operating systems with wireless Internet connection support for microcomputers
Written by (author): Ing. Matej Čulák
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Marek Honek, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Operačné systémy pre mikropočítače s podporou pripojenia na Internet
Summary:Svet technológií v poslednom čase v mnohom veľmi pokročil. Zo zvyšujúcou sa dostupnosťou bezdrôtového Internetového pripojenia rastie počet pripojených zariadení na Internet. Používajú sa nízkonákladové zariadenia s nízkymi požiadavkami na hardvér a softvér. Sú cenovo dostupné a teda použiteľné takmer v akejkoľvek aplikácii. Táto práca sa zaoberá operačnými systémami s podporou pripojenia na internet, ich porovnaním a výberom konkrétneho systému. Sústreďuje sa aj na problematiku internetu vecí a v ňom používaným sieťovým štandardom a topológiám. Je v nej zrealizovaná simulácia 6LowPAN siete na zariadení TmoteSky. Ďalej sa venuje implementovaním zvoleného operačného systému Contiki na mikropočítač ATmega128rfa1 a jeho integrovaním do internetu vecí ako RPL border router.
Key words:operačný systém, mikropočítač, Contiki, Internet vecí, bezdrôtové senzorové sieťe, IPv6

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited