29. 1. 2020  17:58 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nízkonákladový systém monitorovania príchodov/odchodov s využitím mikropočítača cez Ethernet
Autor: Ing. Martin Nemec
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Ľubomír Čapucha, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nízkonákladový systém monitorovania príchodov/odchodov s využitím mikropočítača cez Ethernet
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej práce bolo vytvorenie nízko nákladového systému pre monitorovanie pohybu osôb v priestoroch s rôznou úrovňou zabezpečenia. Prvá časť je zameraná na vysvetlenie základných princípov mikropočítača a jeho súčastí. V druhej polovici prvej časti je zhrnutý stručný prehľad o platforme Atmel AVR a mikropočítači ATmega32U4. Druhá časť sa venuje problematike technológie RFID, popisuje jej súčasti a vysvetľuje závislosti od druhu použitých snímačov a tagov s ich využitím v praxi. Tretia časť sa venuje výberu vhodných súčastí monitorovacieho systému a vysvetleniu jednotlivých podsystémov. Záverečná časť popisuje zhotovenie návrhu pre demonštráciu funkčnosti navrhnutého systému, ktorý je možné použiť v praxi.
Kľúčové slová:Monitorovací systém, RFID, Arduino Yún, Ethernet

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene