Feb 26, 2020   9:26 p.m. Viktor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identification number: 28245
University e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Smart Home Monitoring and Control System
Written by (author): Ing. Filip Bakyta
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Marek Honek, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém monitorovania a ovládania zariadení v aplikácii inteligentnej domácnosti
Summary:Táto práca popisuje problematiku domácej automatizácie, najbežnejšie sieťové technológie používané v systéme inteligentnej domácnosti a existujúce implementované riešenia. Jej teoretická časť je zameraná taktiež na nárast konceptu Internet vecí a na jeho vplyv na vývoj systémov využitých v systéme domácej automatizácie. Praktická časť je venovaná návrhu nízko-nákladového systému pre riadenie a monitorovanie systému vzdialeného riadenia vykurovania. Navrhnutý bezdrôtový programovateľný termostat pozostáva z lacného hardvéru a každá jeho časť je podrobne opísaná. Na jeho riadenie a monitorovanie bola vyvinutá Android aplikácia typu klient. Softvér vyvinutý pre bezdrôtový termostat a android aplikáciu je opísaný v záverečnej časti tejto práce.
Key words:Arduino, ESP8266-01, DHT11, DS18B20, Android, Aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited