29. 3. 2020  3:30 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Systém inteligentnej domácnosti založený na Raspberry Pi a Arduino
Autor: Ing. András Lukovics
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Systém inteligentnej domácnosti založený na Raspberry Pi a Arduino
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému, ktorý umožní pomocou webového rozhrania a mobilnej aplikácie ovládať zariadenia, monitorovať a zaznamenať rôzne veličiny v bežnej domácnosti. Samozrejme okrem manuálneho ovládania, navrhovaný systém by mal podporovať aj základnú automatizáciu na princípe používateľom definovaných automatizačných pravidiel. Podmienkou pri návrhu softvéru bolo, že zariadenie tohto typu musí zabezpečiť aj šifrovanú komunikáciu medzi klientom a serverom. Výstupom diplomovej práce je funkčný a otestovaný systém, pozostávajúci z webového rozhrania, aplikácie určenej pre mobilné zariadenie a z hardvérového modulu ku ktorému používateľ môže pripojiť rôzne aktuátory v domácnosti.
Klíčová slova:Termostat, Raspberry Pi, Arduino, Inteligentná domácnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně