23. 1. 2020  8:20 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém inteligentnej domácnosti založený na Raspberry Pi a Arduino
Autor: Ing. András Lukovics
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém inteligentnej domácnosti založený na Raspberry Pi a Arduino
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému, ktorý umožní pomocou webového rozhrania a mobilnej aplikácie ovládať zariadenia, monitorovať a zaznamenať rôzne veličiny v bežnej domácnosti. Samozrejme okrem manuálneho ovládania, navrhovaný systém by mal podporovať aj základnú automatizáciu na princípe používateľom definovaných automatizačných pravidiel. Podmienkou pri návrhu softvéru bolo, že zariadenie tohto typu musí zabezpečiť aj šifrovanú komunikáciu medzi klientom a serverom. Výstupom diplomovej práce je funkčný a otestovaný systém, pozostávajúci z webového rozhrania, aplikácie určenej pre mobilné zariadenie a z hardvérového modulu ku ktorému používateľ môže pripojiť rôzne aktuátory v domácnosti.
Kľúčové slová:Termostat, Raspberry Pi, Arduino, Inteligentná domácnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene