27. 1. 2020  16:14 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete pre inteligentné domácnosti
Autor: Ing. Peter Minarčík
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete pre inteligentné domácnosti
Abstrakt:Záverečná práca sa zaoberá návrhom a realizáciou nízko nákladového vstupno-výstupného rozhrania. Toto zariadenie má slúžiť pre zber údajov a ovládanie zariadení v domácnosti. Implementácia meraní a ovládania akčných členov v oblasti riadenia budov, či domácností je v dnešnej dobe čoraz častejšie založená na technológiách vyvíjaných pod názvom Internet vecí. Ide teda o technológie, kde sa pre prenos informácií využíva infraštruktúra siete Internet. Prenos informácií od zariadenia vyvíjaného v rámci tejto práce ku používateľovi a opačne je realizované prostredníctvom štandardnej bezdrôtovej siete 802.11b/g/n. Tento štandard je využívaný všade a teda nie je nutné vyvinúť žiadne ďalšie zariadenia, potrebné pre takýto prenos informácií. V práci je taktiež venovaná pozornosť návrhu jednoduchého modelu domácnosti, kde sú údaje získavané prostredníctvom senzorov a využívané pre ovládanie akčných členov.
Kľúčové slová:Wi-Fi, inteligentná domácnosť, Arduino UNO, ATmega328P

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene