30. 3. 2020  14:40 Vieroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete
Autor: Ing. Ondrej Václav
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Ľubomír Čapucha, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam. V práci sú popísané jednotlivé súčasti tvoriace toto rozhranie. Takisto je v práci vysvetlené automatické ovládanie modulu ESP 8266 prostredníctvom programu nahratom na vývojovej doske Arduino Uno. Objektom skúmania tejto práce je overiť vhodnosť použitia UDP komunikácie pre navrhované vstupno/výstupné rozhranie prostredníctvom merania časov a spoľahlivosti prenosu dát medzi UDP serverom a klientom. Na základe analýzy výsledkov z vykonaných meraní je v práci navrhnutý UDP server pre reálne použitie v laboratóriu.
Kľúčové slová:ESP 8266, UDP server, UDP klient, Arduino Uno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene