18. 1. 2020  1:47 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia systému monitorovania a ovládania zariadení budov
Autor: Ing. Pavol Šrenkel
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia systému monitorovania a ovládania zariadení budov
Abstrakt:Táto diplomová práca je zameraná na návrh a realizáciu systému monitorovania a ovládania zariadení budov. Práca sa zaoberá automatizovaním budov s ohľadom na užívateľský komfort a taktiež jednoduchosť administrácie celého systému. V práci sú použité mikropočítače rodiny AVR, centrálny počítač, zariadenia na zber dát a ovládanie zariadení. Riešenie sa skladá z dvoch programov. Prvý je program pre 8.bitový mikropočítač realizujúci výmenu dát s inými účastníkmi siete. Program je vytvorený v Arduino IDE prostredí s využitím HTTP protokolu. Druhým je program centrálneho počítača, ktorý slúži na zber údajov zo senzorov pripojených k mikropočítačom a takisto ovládanie aktuátorov. Tento program je tvorený pomocou balíka Django framework, ktorý je nástrojom na tvorbu webových aplikácií. Výsledkom diplomovej práce je systém monitorovania a ovládania zariadení budov s jednoduchou administráciou, ktorý možno použiť v praxi.
Kľúčové slová:Automatizácia budov, web server, Arduino, Django

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene