29. 3. 2020  3:29 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky
Autor: Ing. Dávid Juraško
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky
Abstrakt:Cieľom tejto práce je návrh a následné testovanie zvolených metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky. V rámci práce bol navrhnutý a následné otestovaný spätnoväzbový PID regulátor spoločne s doprednými kompenzáciami trenia a nelineárnej vratnej pružiny. Ďalej bol v tejto práci navrhnutý regulátor z tzv. skupiny pokročilejších metód založených na metódach optimálneho riadenia. Táto práca sa delí na dve základné časti, na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú uvedené základné poznatky z oblasti problematiky trenia, základné poznatky oblasti riadenia dynamických systémov a taktiež aj stručný popis funkcie elektronickej škrtiacej klapky. V praktickej časti sa zaoberáme samotnou implementáciou zvolených metód riadenia a dopredných kompenzácií nelineárnej pružiny a trenia na elektronickú škrtiacu klapku.
Klíčová slova:nelineárna vratná pružina, návrh riadenia , škrtiaca klapka, trenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně