23. 1. 2020  8:19 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky
Autor: Ing. Dávid Juraško
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky
Abstrakt:Cieľom tejto práce je návrh a následné testovanie zvolených metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky. V rámci práce bol navrhnutý a následné otestovaný spätnoväzbový PID regulátor spoločne s doprednými kompenzáciami trenia a nelineárnej vratnej pružiny. Ďalej bol v tejto práci navrhnutý regulátor z tzv. skupiny pokročilejších metód založených na metódach optimálneho riadenia. Táto práca sa delí na dve základné časti, na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú uvedené základné poznatky z oblasti problematiky trenia, základné poznatky oblasti riadenia dynamických systémov a taktiež aj stručný popis funkcie elektronickej škrtiacej klapky. V praktickej časti sa zaoberáme samotnou implementáciou zvolených metód riadenia a dopredných kompenzácií nelineárnej pružiny a trenia na elektronickú škrtiacu klapku.
Kľúčové slová:nelineárna vratná pružina, návrh riadenia , škrtiaca klapka, trenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene