27. 10. 2020  18:59 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu
Autor:
Ing. Martin Matušík
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce:
Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu (PWA). Bol zostavený matematický model s využitím LuGre modelu trenia a model nelineárnej pružiny v tvare po častiach afinných funkcií polohy. Funkčnosť regulátora bola otestovaná na reálnej elektronickej škrtiacej klapke. Následne je model EŠK prepísaný do stavových rovníc vo forme PWA modelu, kde je pre každú oblasť vytvorená dynamika, ktorá ju popisuje. Na jej základe bol vytvorený pozorovateľ stavu vo forme Kalmanovho filtra, ktorého činnosť bola overená simulačne a aj na reálnom zariadení. Na takto zostavený PWA model bolo aplikované prediktívne riadenie s modelom (MPC), ktoré bolo overené simulačne v programe Matlab.
Klíčová slova:PWA model, predikcia stavu, elektronická škrtiaca klapka, modelovanie trenia, PID regulátor, Kalmanov filter, prediktívne riadenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně