28. 1. 2020  14:28 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu
Autor: Ing. Martin Matušík
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu (PWA). Bol zostavený matematický model s využitím LuGre modelu trenia a model nelineárnej pružiny v tvare po častiach afinných funkcií polohy. Funkčnosť regulátora bola otestovaná na reálnej elektronickej škrtiacej klapke. Následne je model EŠK prepísaný do stavových rovníc vo forme PWA modelu, kde je pre každú oblasť vytvorená dynamika, ktorá ju popisuje. Na jej základe bol vytvorený pozorovateľ stavu vo forme Kalmanovho filtra, ktorého činnosť bola overená simulačne a aj na reálnom zariadení. Na takto zostavený PWA model bolo aplikované prediktívne riadenie s modelom (MPC), ktoré bolo overené simulačne v programe Matlab.
Kľúčové slová:PWA model, predikcia stavu, elektronická škrtiaca klapka, modelovanie trenia, PID regulátor, Kalmanov filter, prediktívne riadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene