Feb 18, 2020   11:55 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identification number: 28245
University e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control systems of internal combustion engine
Written by (author): Ing. Michal Skladan
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Marek Honek, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Csambál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
Summary:Bakalárska práca je zameraná na riadenie zážihového motora. V úvodnej časti je stručne popísaná činnosť spaľovacieho motora, prevažne zážihového. Ďalej sú spracované jednotlivé možnosti riadenia, čo sa dá riadiť a hlavne ako vplýva daná zmena na činnosť motora Taktiež je spracovaný prehľad toho, ako je technicky zabezpečené riadenie jednotlivých riaditeľných členov. Tento prehľad je od starších metód riadenia, až po novšie systémy riadené inteligentnou riadiacou jednotkou. Práca je doplnená obrázkami a grafmi, ktoré uľahčujú pochopenie danej problematiky. Pri vypracovaní práce som čerpal z uvedenej literatúry a taktiež z vedomostí načerpaných počas štúdia.
Key words:spaľovací motor, riadiace systémy, zážihový motor


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited