29. 3. 2020  3:31 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
Autor: Ing. Michal Skladan
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Csambál, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na riadenie zážihového motora. V úvodnej časti je stručne popísaná činnosť spaľovacieho motora, prevažne zážihového. Ďalej sú spracované jednotlivé možnosti riadenia, čo sa dá riadiť a hlavne ako vplýva daná zmena na činnosť motora Taktiež je spracovaný prehľad toho, ako je technicky zabezpečené riadenie jednotlivých riaditeľných členov. Tento prehľad je od starších metód riadenia, až po novšie systémy riadené inteligentnou riadiacou jednotkou. Práca je doplnená obrázkami a grafmi, ktoré uľahčujú pochopenie danej problematiky. Pri vypracovaní práce som čerpal z uvedenej literatúry a taktiež z vedomostí načerpaných počas štúdia.
Klíčová slova:spaľovací motor, riadiace systémy, zážihový motor


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně