Apr 5, 2020   6:35 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identification number: 28245
University e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The design and realization of digital filtering using a microcomputer
Written by (author): Ing. Matúš Karáč
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Marek Honek, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Csambál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia číslicovej filtrácie pomocou mikropočítača
Summary:Cieľom tejto práce je navrhnutie jednoduchého číslicového filtra a jeho výpočtová realizácia v reálnom čase na mikropočítači AtMega128. Vlastnosťami a popísaním základných pojmov ako sú: filter, signál, filtrácia, sa zaoberá prvá kapitola. V druhej kapitole sa preberá návrh RC filtra typu dolná priepusť. Začíname odvodením jeho diferenciálnej rovnice, kde pokračujeme odvodením prenosovej funkcie , frekvenčného prenosu a diskrétnej reprezentácie. Čitateľ sa tu dozvie o všetkých vlastnostiach filtra, pomocou zobrazených charakteristík. Záverečná tretia časť je venovaná programu pre mikropočítač a overenie jeho funkčnosti. Program je napísaný tak, aby bolo realizované meranie, číslicová filtrácia a ukladanie dát na SD kartu.
Key words:frekvencia, amplitúda, filter, filtrácia, signál, mikropočítač

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited