27. 10. 2020  19:37 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty               Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Návrh a realizácia číslicovej filtrácie pomocou mikropočítača
Autor: Ing. Matúš Karáč
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Jozef Csambál, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Návrh a realizácia číslicovej filtrácie pomocou mikropočítača
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je navrhnutie jednoduchého číslicového filtra a jeho výpočtová realizácia v reálnom čase na mikropočítači AtMega128. Vlastnosťami a popísaním základných pojmov ako sú: filter, signál, filtrácia, sa zaoberá prvá kapitola. V druhej kapitole sa preberá návrh RC filtra typu dolná priepusť. Začíname odvodením jeho diferenciálnej rovnice, kde pokračujeme odvodením prenosovej funkcie , frekvenčného prenosu a diskrétnej reprezentácie. Čitateľ sa tu dozvie o všetkých vlastnostiach filtra, pomocou zobrazených charakteristík. Záverečná tretia časť je venovaná programu pre mikropočítač a overenie jeho funkčnosti. Program je napísaný tak, aby bolo realizované meranie, číslicová filtrácia a ukladanie dát na SD kartu.
Klíčová slova:frekvencia, amplitúda, filter, filtrácia, signál, mikropočítač

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně