27. 10. 2020  19:23 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikační číslo: 28245
Univerzitní e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

     Absolvent
     
Závěrečná práce          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Metódy optimálneho odhadu stavu a parametrov
Autor: Ing. Martin Matušík
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Metódy optimálneho odhadu stavu a parametrov
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá rôznymi metódami odhadu stavu a parametrov. Opisuje rozličné metódy, ktoré postupne na seba nadväzujú. Snaží sa zachytiť ich teoretickú podstatu, pričom bola každá zo spomenutých metód simulačne otestovaná. Simulácie prebiehali na dynamickom systéme opísanom diferenciálnou rovnicou druhého rádu. Odhad parametrov metódou najmenších štvorcov a rekurzívnou metódou boli realizované na systéme nezaťaženom žiadnym šumom. Kalmanov filter bol simulovaný pri rozličných podmienkach. Bol použitý na odhad deterministického systému, ale aj systému zaťaženého šumom merania.
Klíčová slova:metóda najmenších štvorcov, odhad parametrov, dynamický systém, Eulerova integrácia, aproximácia, Kalmanov filter

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně