26. 1. 2020  19:55 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Metódy optimálneho odhadu stavu a parametrov
Autor: Ing. Martin Matušík
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy optimálneho odhadu stavu a parametrov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá rôznymi metódami odhadu stavu a parametrov. Opisuje rozličné metódy, ktoré postupne na seba nadväzujú. Snaží sa zachytiť ich teoretickú podstatu, pričom bola každá zo spomenutých metód simulačne otestovaná. Simulácie prebiehali na dynamickom systéme opísanom diferenciálnou rovnicou druhého rádu. Odhad parametrov metódou najmenších štvorcov a rekurzívnou metódou boli realizované na systéme nezaťaženom žiadnym šumom. Kalmanov filter bol simulovaný pri rozličných podmienkach. Bol použitý na odhad deterministického systému, ale aj systému zaťaženého šumom merania.
Kľúčové slová:metóda najmenších štvorcov, odhad parametrov, dynamický systém, Eulerova integrácia, aproximácia, Kalmanov filter

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene