Nov 15, 2019   4:46 p.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Macák, PhD.
Identification number: 28298
University e-mail: 2001250458 [at] stuba.sk
University e-mail: marek.macak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of the finite element method for unification of the local vertical datum
Written by (author): Ing. Samuel Cruz
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Marek Macák, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie metódy konečných prvkov pri zjednotení lokálnych výškových systémov
Summary:V práci sa budeme zaoberať zisťovaním priebehu poruchového potenciálu na referenčnom elipsoide s využitím metódy konečných prvkov. Ďalej sformulujeme geodetickú okrajovú úlohu so všetkými potrebnými odvodeniami a vzťahmi, a pre jej výpočet odvodíme a neskôr aj použijeme motódu konečných prvkov. Všetky výpočty boli prevedené v MKP softvéry ANSYS.
Key words:ANSYS, poruchový potenciál, MKP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited