8. 12. 2019  2:25 Marína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Macák, PhD.
Identifikační číslo: 28298
Univerzitní e-mail: marek.macak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Statická a dynamická analýza mosta
Autor: Ing. Tatiana Obrtáčová
Pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Marek Macák, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Statická a dynamická analýza mosta
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je statická a dynamická analýza mosta. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti práca opisuje statiku a dynamiku stavebných konštrukcií. Definuje diferenciálnu rovnicu pre Euler-Bernoulliho nosník a pohybovú diferenciálnu rovnicu pre dynamickú analýzu. Stručne charakterizuje most, ktorý tvorí samotný objekt modelových experimentov. Opisuje postup riešenia diferenciálnych rovníc prostredníctvom metódy konečných prvkov. Predstavuje výpočtový program ANSYS. V praktickej časti sa práca venuje numerickým experimentom, v rámci ktorých sa zostrojí jednoduchý most na realizáciu praktických meraní, uskutoční sa numerické modelovanie v programe ANSYS a vytvorí sa model mosta v Kráľovej pri Senci, ktoré budú podkladom experimentálnych meraní statickej a dynamickej analýzy.
Klíčová slova:Most., Diferenciálna rovnica., Metóda konečných prvkov. , Program ANSYS. , Numerické experimenty., Statická analýza., Dynamická analýza.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně