15. 12. 2019  13:26 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Macák, PhD.
Identifikačné číslo: 28298
Univerzitný e-mail: marek.macak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Statická a dynamická analýza mosta
Autor: Ing. Tatiana Obrtáčová
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: Ing. Marek Macák, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Statická a dynamická analýza mosta
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je statická a dynamická analýza mosta. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti práca opisuje statiku a dynamiku stavebných konštrukcií. Definuje diferenciálnu rovnicu pre Euler-Bernoulliho nosník a pohybovú diferenciálnu rovnicu pre dynamickú analýzu. Stručne charakterizuje most, ktorý tvorí samotný objekt modelových experimentov. Opisuje postup riešenia diferenciálnych rovníc prostredníctvom metódy konečných prvkov. Predstavuje výpočtový program ANSYS. V praktickej časti sa práca venuje numerickým experimentom, v rámci ktorých sa zostrojí jednoduchý most na realizáciu praktických meraní, uskutoční sa numerické modelovanie v programe ANSYS a vytvorí sa model mosta v Kráľovej pri Senci, ktoré budú podkladom experimentálnych meraní statickej a dynamickej analýzy.
Kľúčové slová:Most., Diferenciálna rovnica., Metóda konečných prvkov. , Program ANSYS. , Numerické experimenty., Statická analýza., Dynamická analýza.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene