Nov 15, 2019   9:45 a.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Macák, PhD.
Identification number: 28298
University e-mail: 2001250458 [at] stuba.sk
University e-mail: marek.macak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modeling of Wind Effect in ANSYS Softwear
Written by (author): Bc. Svetlana Šaušová
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Marek Macák, PhD.
Opponent:Ing. Michal Franek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie účinkov vetra v prostredí ANSYS
Summary:Cieľom práce je vytvorenie simulácie, ktorá by hodnoverne modelovala vplyvu vetra na budovu Troch veží v Bratislave, pomocou softvéra ANSYS-FLUENT. Výsledky tejto simulácie by sa mali, čo najviac približovať k dátam nameraným vo veternom tuneli STU. V teoretickej časti venujeme najväčšiu pozornosť odvodeniu matematickej podoby k-epsilon modelu, ktorý je v rámci Fluentu implementovaný. V menšej miere sa oboznamujeme s kompozíciou veterného tunela STU a s vytváraním medznej vrstvy. V aplikačnej časti práce sa snažíme vytvoriť, čo najkvalitnejšie simulácie. Vytvoríme tri najlepšie simulácie, ktoré si nastavíme na základe teórie vysvetlenej v tejto práci.
Key words:veterný tunel, turbulencia, medzná vrstva, Navier- Stokesove rovnice, Fluent, k-epsilon 􀀀  model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited