12. 12. 2019  11:29 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Macák, PhD.
Identifikačné číslo: 28298
Univerzitný e-mail: marek.macak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.A CFD approach as a base wind study of pressure distribution on the complex buildings
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
A CFD approach as a base wind study of pressure distribution on the complex buildings. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, s. 18--24. ISBN 978-80-905525-6-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
2.Influence of the temperature in the ventilated double-skin transparent façade
Macák, Marek -- Bielek, Boris
Influence of the temperature in the ventilated double-skin transparent façade. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, s. 11--17. ISBN 978-80-905525-6-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3.MKP analýza mostných konštrukcií
Horváthová, Nikoleta -- Macák, Marek
MKP analýza mostných konštrukcií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
4.Optimal Design of Building for Urban Wind Energy Utilization
Hubová, Oľga -- Macák, Marek
Optimal Design of Building for Urban Wind Energy Utilization. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
5.Pressure distribution on duopitch roofs for agricultural structures
Franek, Michal -- Lendelová, Jana -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
Pressure distribution on duopitch roofs for agricultural structures. In BALKOVÁ, M. -- SZABÓOVÁ, T. Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj]. Nitra, Slovakia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 12--16. ISBN 978-80-552-2068-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
6.Two-Stage System for Utilization of Renewable Solar Energy in Modern Building Facade Technology
Bielek, Boris -- Krajčík, Michal -- Buday, Peter -- Macák, Marek
Two-Stage System for Utilization of Renewable Solar Energy in Modern Building Facade Technology. In Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
7.Wind Loads and Their Reduction on Mesh Fabrics
Hubová, Oľga -- Franek, Michal -- Macák, Marek
Wind Loads and Their Reduction on Mesh Fabrics. In New Trends in Dynamics of Structures: conference proceedings. 37th International Conference on Vibroengineering. Bratislava, Slovakia, 25-26th April 2019. 1. vyd. Kaunas : JVE International, 2019, s. 123--127.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
8.Zbierka riešených úloh z Matematiky 2 pre odbor GaK
Minarechová, Zuzana -- Macák, Marek
Zbierka riešených úloh z Matematiky 2 pre odbor GaK. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4967-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.