Nov 20, 2019   8:32 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Jurinová, PhD.
Identification number: 28388
University e-mail: qjurinova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of interactive applications in the field of electrical engineering - housing wiring
Written by (author): Ing. Lukáš Chynoradský
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Opponent:Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh interaktívnej aplikácie pre oblasť elektrotechniky – bytová elektroinštalácia
Summary:Cieľom práce je vytvorenie interaktívnej aplikácie z oblasti bytovej elektroinštalácie, ktorá by danú oblasť vhodne opisovala a vizualizovala. Aplikácia oboznámi užívateľa so základnými poznatkami z danej oblasti a pomocou interaktívnej časti aplikácie si bude môcť užívateľ tieto poznatky aj osvojiť. Úvod práce je venovaný oboznámeniu sa s postupmi tvorby a princípmi fungovania bytovej elektroinštalácie. Tieto poznatky sú následne v práci porovnávané s postupmi, ktoré sa používali v minulosti. V nasledujúcich častiach práce je pojednávané o návrhu interaktívnej aplikácie vzhľadom na predtým vytvorený katalóg požiadaviek. V práci ďalej nájdeme aj časti venujúce sa implementácii danej aplikácie. Samotnej implementácii predchádza analýza možných vývojových prostredí použiteľných na vytvorenie aplikácie. Záver práce je venovaný testovaniu vytvorenej interaktívnej aplikácie.
Key words:flash, interaktivita, elektroinštalácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited