Nov 18, 2019   11:46 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Jurinová, PhD.
Identification number: 28388
University e-mail: qjurinova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Motion interactive game aimed at are of causes of electric shock
Written by (author): Ing. Lukáš Majchrák
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Neštický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh interaktívnej hry pre oblasť - spôsoby úrazu elektrickým prúdom
Summary:Táto práca pojednáva o možnostiach využitia a tvorby didaktických interaktívnych hier a konkrétnej implementácie interaktívnej hry, ktorá hravou formou zobrazuje príklady úrazu elektrickým prúdom, rešpektujúc princípy IKT ako aj didaktické princípy. Ďalej sa táto práca zaoberá analyzovaním nových trendov vo vyučovacom procese. Užívateľ pri hraní tejto hry prijíma rôzne poznatky, kde hrozia úrazy elektrickým prúdom. Užívateľ na základe zadanej otázky hľadá kde nastáva zadaný úraz elektrickým prúdom na nájdenie odpovedí ma pridelené maximálne tri nesprávne pokusy (životy), pri správnej odpovedi sa prehrá animácia a pokračuje ďalej, pri nesprávnej odpovedi stráca jeden z troch životov a hľadá správnu odpoveď až kým správne identifikuje všetky miesta na ktoré sa pýtala zadaná otázka. Následne sa študentovi zobrazí ďalšia otázka a odpovedá na ňu rovnakým princípom. Týmto spôsobom študent rozvíja svoje schopnosti.
Key words:Flash, úraz elektrickým prúdom, interaktívna hra, IKT, ActionScript

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited