Dec 12, 2019   12:13 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Jurinová, PhD.
Identification number: 28388
University e-mail: qjurinova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Motion of Interactive Application in the Fiedl of Electrical Engineering – Distribution of Electricity
Written by (author): Ing. Mário Zemko
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Neštický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh interaktívnej aplikácie pre oblasť „Elektrotechniky – rozvod elektrickej energie“
Summary:Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú v dnešnej dobe jednou z najmodernejších metód vzdelávania. Medzi tieto metódy patria aj rôzne kurzy a digitalizované učebné pomôcky. Tieto interaktívne učebné pomôcky patria medzi prostriedky, ktoré majú tendenciu stať sa jedným z najrozšírenejších prvkov vo vzdelávaní. Bohužiaľ, napriek mnohým ich výhodám dnes ešte stále nie je dostatočný počet týchto materiálov, čo bol impulz na zameranie sa k tejto téme. Úlohou tejto práce je vytvoriť interaktívnu učebnú pomôcku (aplikáciu), v ktorej bude zmapovaný prívod elektrickej energie od transformátora cez prípojkovú skriňu na rodinnom dome alebo v bytovej výstavbe, elektromer až po hlavnú domovú skriňu. Pri čerpaní informácií sa vychádzalo zo všeobecne platných noriem.
Key words:Interaktívna aplikácia, Rozvod elektrickej energie, Adobe Flash, IKT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited