Nov 13, 2019   11:13 p.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Jurinová, PhD.
Identification number: 28388
University e-mail: qjurinova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of an interactive game for the Identification of wiring materials
Written by (author): Ing. Tomáš Vágovič
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh interaktívnej hry pre oblasť identifikácie elektroinštalačného materiálu
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať interaktívnu učebnú pomôcku, ktorá uľahčí identifikovanie elektroinštalačného materiálu. Celá práca je rozdelená do šiestych kapitol. Prvá kapitola poskytuje definíciu IKT a prehľad možností digitalizácie obsahu. Ukazuje najpoužívanejšie HW, SW prostriedky a metódy. Druhá kapitola sa zameriava najmä na využívané metodické postupy pri tvorbe aplikácií nášho typu. V ďalšej kapitole ďalej nájdeme analýzu možných softvérových riešení pre našu aplikáciu a zhodnotenie a vybratie najvhodnejšej alternatívy pre naše potreby. Obsahom štvrtej kapitoly sú požiadavky kladené na našu aplikáciu a zároveň návrh štruktúry a obsahu aplikácie. Piata kapitola je venovaná procesu implementácie. Ukazuje postupný vývoj aplikácie, prehľad vrstiev a jednotlivých funkcií. Záverečná kapitola poskytuje správu o testovaní aplikácie. Výsledkom riešenia danej problematiky je plnohodnotná didaktická hra, ktorá sa dúfam uplatní aj vo výučbovom procese.
Key words:interaktívna hra, ActionScript, flash, IKT, elektroinštalačný materiál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited